Blog

Çocuklarda ve Ergenlerde İnternet ve Oyun Bağımlılığı

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, birçok işlemimizi internet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bu durum, işlerimizi yaparken büyük bir konfor sağlamakta. Ancak, teknolojinin bu kadar yaygın kullanımı çocuklarımızı nasıl etkiliyor? Günümüzde çocuklar, büyük bir zamanlarını internette gezinerek veya oyun oynayarak geçiriyorlar. Bu aktiviteler başlı başına zararlı olmasa da, ekran karşısında geçirilen sürenin artması ile birlikte […]

Çocuklarda Anne Baba Bağımlılığı

Çocukların kişilik gelişiminde ebeveyn tutumları ve ebeveynlerle kurulan ilişki büyük önem taşır. Çocukluk döneminde anne ve babaya olan bağlılık doğal ve sağlıklı bir süreç olarak kabul edilir. Ancak, bu bağlılığın belirli bir yaşa kadar devam etmesi beklenir. Eğer çocuk büyüdükçe bu bağımlılığı devam ettirirse, bu durum çeşitli sorunlara yol açabilir ve çocuğun bağımsızlık kazanma sürecini […]

Üstün Zekâlı Çocukların Yönlendirilmesi

Üstün zekâlı çocuk, genellikle zeka düzeyi (IQ) olarak ortalamanın çok üstünde olan ve yaratıcılık, problem çözme, analitik düşünme gibi alanlarda akranlarına göre daha üstün yeteneklere sahip olan çocuklardır. Bu çocuklar aynı zamanda öğrenmeye büyük bir merak ve istek gösterirler ve genellikle standart öğretim metodlarına göre daha hızlı ve derinlemesine öğrenirler. Üstün zekâlı çocuklar, standart okul […]

Çocuklarda Tik Bozuklukları

Tikler, vücutta istemsiz olarak meydana gelen hareketler veya seslerdir ve bir tür nörolojik bozukluk olarak sınıflandırılırlar. Bu durum genellikle çocuklarda görülür ve onların duygusal sağlığı üzerinde derin etkiler bırakabilir. Çocukların yaşadığı bu istemsiz hareketler, sadece fiziksel bir sorun olmanın ötesinde, sosyal ve duygusal zorluklara da yol açabilir. Akranları arasında alay ve dışlanma gibi olumsuz sosyal […]

Çocuklarda Ölüm ve Yas Süreci

Ölüm, kaçınılmaz bir gerçeklik olarak hayatımızın bir parçasıdır ve bir yakınımızı kaybettiğimizde, yas süreci adını verdiğimiz doğal bir duygusal tepki dönemi başlar. Bu süreç, kişiden kişiye değişiklik gösterse de, özellikle ergenler için çok daha karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Ergenlik, zaten duygusal dalgalanmaların yoğun yaşandığı bir dönem olduğundan, bir kayıp yaşandığında bu dalgalanmalar daha da belirginleşebilir. […]

Pika Sendromu Nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Pika sendromu, insanlar tarafından genelde yenilmez olarak kabul edilen maddeleri sürekli ve tekrarlayarak tüketme durumudur. Toprak, kağıt ve saç gibi sıra dışı maddeler bu duruma örnek gösterilebilir. Bu alışkanlık sıklıkla zihinsel engelli bireylerde, otizm spektrum bozukluğu olanlarda ve şizofreni hastalarında görülen bir bozukluktur. Pika Sendromu Nedir? Pika sendromu, genellikle insanlar tarafından yenilemez olarak kabul edilen […]

Histerik Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Histerik kişilik bozukluğu, genellikle erken yetişkinlik döneminde başlayan ve aşırı duygusallık, dikkat çekme arzusu ve sürekli olarak çevreden onay alma ihtiyacı ile karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur. Bu duyguların devamlılığı… Histerik Kişilik Bozukluğu Nedir? Histerik kişilik bozukluğu, tipik olarak erken yetişkinlik dönemlerinde başlayan ve kişide aşırı duygusal tepkiler, dikkat çekme isteği ve sürekli olarak çevresinden […]

Önyargı Nedir? Önyargının Sebepleri Nelerdir?

Önyargı, temelde diğer insanlara karşı adil olmayan ve tarafgir bir yaklaşımı ifade eder. Bu, belirli bir grup insan hakkında yapılan genellemelerle ilgilidir ve önyargılar her zaman somut eylemlere dönüşmeyebilir. Ayrımcılık ise önyargılarla yakından ilişkilidir; fakat ayrımcılık, genellikle bir kişi ya da grupların diğerlerine karşı gösterdiği adaletsiz davranışları daha açık bir şekilde içerir. Önyargı Nedir? Önyargı, […]

Epizod Nedir? Epizod Tedavisi Nasıl Yapılır?

Medikal literatürde yer alan tanımlamaya göre, “epizod”, bireyin psikolojik durumunda meydana gelen duygusal ve nörolojik dalgalanmalar olarak açıklanabilir. Epizod Nedir? Epizod, bireyin ruh hali ve davranışlarında görülen ani ve genellikle şiddetli değişimleri ifade eden bir terimdir. Bu durumda olan kişiler, genel olarak sağlıklı bireylerden belirgin derecede farklı hisler ve davranışlar sergileyebilirler. Epizod yaşayan bireylerde bazen […]

Katastrofik Ne Demek?

Hayatın akışı içinde, her birey zaman zaman zorluklar ve sıkıntılarla yüzleşir. Bu zorluklarla karşılaşmak, kişinin olumsuz düşüncelere sürüklenmesine sebep olabilir ki, bu son derece doğal bir tepkidir. Ne var ki, bireyler arasında bu tür durumlara verilen tepkiler farklılık gösterebilir. Bazı kişiler, yaşadıkları olumsuzluklar karşısında, diğerlerine oranla daha ağır ve derin olumsuz düşüncelere dalabilirler. Bu, kişilerin […]

Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Histrionik kişilik bozukluğu, psikoloji biliminin tarihinde uzun zamandır incelenen konulardan biridir ve eski adıyla histeri olarak da bilinir. Bu bozukluk, nevrotik rahatsızlıklar kategorisinde sınıflandırılır ve hem psikiyatri hem de klinik psikoloji disiplinleri tarafından detaylı bir şekilde araştırılmaktadır. Sigmund Freud ve Josef Breuer’in birlikte yayımladıkları “Histeri Üzerine Çalışmalar” (1895) kitabı, psikanalizin temellerinin atılmasında kritik bir rol […]

Ergenlik Nedir? Nasıl İlişki Kurulmalıdır?

Ergenlik, çocukluk ile yetişkinlik arasındaki geçişi ifade eden, bireyin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan önemli dönüşümler yaşadığı bir evredir. Bu dönem, gençler ve aileleri için endişe kaynağı olabilmekte ve en dikkat çekici yönü, belirgin fiziksel değişiklikler ile aile ve arkadaş çevresindeki ilişkilerde yaşanan dönüşümlerdir. Ergen, bu dönemde kendisini ve çevresini yeniden keşfetme sürecine girer. […]

Stockholm Sendromu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Stockholm sendromu, rehin durumlarında, cinsel istismar ve fiziksel şiddet gibi psikolojik ve duygusal baskılara maruz kalan bireylerde görülen, saldırgana karşı empati ve duygusal bir bağ geliştirme durumudur. Bu durum, genellikle rehin alınan kişilerin, soyguncular gibi saldırganlara karşı gösterdikleri sadakat, empati ve bağlılık olarak tanımlanır ve bir savunma mekanizması olarak işlev görür, bireyin kaygı ve hayatta […]

Anamnez Nedir? Anamnez Nasıl Alınır?

Anamnez, bir hastanın sağlık durumu, hastalık geçmişi ve yaşam koşulları hakkında sağladığı detaylı bilgiler bütünüdür. Hastalığın tanılanması amacıyla doktorlar tarafından yöneltilen spesifik sorular aracılığıyla toplanır ve hastanın kimlik detayları, mevcut sağlık şikayetleri, tıbbi ve ailevi öyküsü, sosyal yaşantısı, günlük alışkanlıkları, kullanmakta olduğu ilaçlar ve vücut fonksiyonlarının durumu gibi kritik bilgileri kapsar. Anamnez, tanı sürecindeki en […]

Cinsellik Nedir? Güvenli Cinsellik Kavramı Neleri İçerir?

Cinsellik, biyolojik, psikolojik, kültürel ve sosyal gibi çoklu alanlara yayılan ve insana özgü birçok yönü barındıran bir konsepttir. İnsanın cinsel davranışları, genetik yapıları ve yaşam tecrübelerinin bir birleşimidir, ve bu nedenle, sağlıklı bir cinsel yaşamın sürdürülebilmesi için biyolojik, psikolojik ve sosyokültürel faktörlerin hepsinin dikkate alınması gerekmektedir. Günümüzün cinsellik anlayışı, cinselliğin her bireye doğal olarak ait […]

Üniversite Sınavlarında Anne Babanın Tutumu

Üniversiteye giriş sınavı, gençlerin gelecek kariyerlerini şekillendirmeleri açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu evrede, sınav kaygısı hem öğrencilerde hem de ebeveynlerinde belirgin bir şekilde artış gösterir. Bilinçli ebeveynler, bu süreci nasıl daha verimli yönetebilecekleri ve çocuklarına nasıl etkili bir destek olabilecekleri konusunda derinlemesine araştırmalar yaparlar. Eğer siz de üniversite sınavlarına hazırlanan bir öğrencinin velisi olarak, […]

Dil ve Konuşma Terapisi Nedir? Avantajları Nelerdir?

Dil ve konuşma terapisi, bireylerin konuşma ve dil yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan önemli bir tedavi yöntemidir. Bu terapi, sesin doğru üretilmesi, dilin anlaşılması ve akıcı bir şekilde ifade edilmesi gibi konularda yardımcı olur. Her yaş grubundan bireyin karşılaşabileceği dil bozuklukları, konuşma sorunları, ses ve yutma zorluklarının tedavisinde etkin bir rol oynar. Konuşma terapistleri, hastaların çeşitli ihtiyaçlarına […]

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Ruhsal rahatsızlıklar, toplumun geniş kesimlerinde zaman zaman karşılaşılan, geçici ya da uzun süreli psikolojik zorluklardır. Bu tür sorunlar, zorlayıcı durumlar altında geçici olarak görülebilir ve bu gayet normal bir reaksiyondur. Ancak, bu ruhsal rahatsızlıklar uzun süreli hale geldiğinde, uzman bir değerlendirme, düzenli takip ve tedavi gereklidir. Ruhsal bozukluklar, beyin ve sinir sistemimizdeki fonksiyonel ya da […]

Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), kişilerin tekrarlayan, istenmeyen düşünceler, dürtüler veya imgeler (obsesyonlar) ile bunlara yanıt olarak gerçekleştirilen tekrar eden davranışlar veya zihinsel eylemler (kompulsiyonlar) arasında sıkışıp kalmaları durumudur. Bu obsesyonlar ve kompulsiyonlar kişide önemli derecede kaygıya, stres ve işlevsellik kaybına neden olur. Obsesyonlar, kişinin kontrol edemediği, kendiliğinden ortaya çıkan ve genellikle rahatsız edici olan tekrarlayan […]

Çocuklarda Akran İlişkilerinin Önemi

Çocukluk döneminde arkadaşlık ilişkileri, kaçınılmaz olarak inişler ve çıkışlar içerir. Çoğunlukla, çocuklar akranlarıyla kurdukları etkileşimlerden büyük bir memnuniyet duyarlar ve bu, yaşanan sorunları gölgede bırakır. Ancak, bazı çocuklar için akran ilişkileri sürekli bir mücadele kaynağıdır. Bunlardan bazıları, akranları tarafından aktif bir şekilde reddedilmekte, bazıları ise göz ardı edilmekte veya dışlanmaktadır. İlginç bir şekilde, birçok arkadaşa […]

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Kimdir?

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, çocuklar ve gençler arasında görülen ruhsal rahatsızlıklar, davranışsal sorunlar ve zihinsel hastalıkların tanılanması, tedavi edilmesi ve önlenmesine odaklanan özelleşmiş bir tıp branşıdır. Bu alanda uzmanlaşmış psikiyatristler, genç bireylerin duygusal, davranışsal ve psikolojik zorluklarıyla ilgilenmektedir. Bu branş, depresyon, anksiyete bozuklukları, davranışsal sorunlar, yeme bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), obsesif kompulsif […]

Ergenliğin Psikolojik Belirtileri Nelerdir?

Ergenlik dönemi, bireyin yaşamının genel değerlendirmesinde önemli bir noktadır. Bu dönemde, gençlerin kendi bireysel kimliklerini oluşturarak yetişkinliğe adım atmaya başladıklarının farkına varılır. Bu süreç, birçok genç için zorluklar içerebilir çünkü hormonel değişiklikler, duygusal dalgalanmalar ve kimlik arayışı gibi bir dizi karmaşık faktörle birleşir. Ergenlik dönemi, gençlerin hayatında önemli değişikliklere neden olabilir. Bu dönemde, gençler sadece […]

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Nedenleri ve Tedavisi

Çocuklarda öğrenme güçlüğü, bireyin beynindeki bilgi gönderme, alma ve işleme yeteneklerini olumsuz yönde etkileyen nörolojik bir durumu ifade eder. Bu durum, çocuğun okuma, yazma, konuşma, dinleme, matematiksel kavramları algılama ve genel anlamda öğrenme süreçlerinde zorluk yaşamasına neden olabilir. Öğrenme güçlükleri, farklı bozuklukları içeren bir grup durumu kapsar ve genellikle disleksi, dispraksi, diskalkuli, disgrafi gibi tanımlanabilir […]

Çocuklarda Zeka Geriliği Nedir, Nasıl Anlaşılır?

Çocuklarda zeka geriliği, birçok ebeveynin endişe duyduğu bir konudur. Genel olarak, zeka geriliği, çocuğun bireysel yetenek ve davranışlarının, genel normlara kıyasla belirgin bir gerilik gösterdiği bir durumu ifade eder. Bu durum, çocuğun bilişsel ve zihinsel gelişiminde yaşına uygun beklentilerin altında kalmasıyla karakterizedir. Zeka geriliği olan bir çocuk, yaşıtlarına göre öğrenme, düşünme ve problem çözme becerilerinde […]

Çocuklarda Özgüven Eksikliği Nedenleri Nelerdir?

Özgüven, bireyin kendi yetenekleri ve değerleri konusundaki inancını yansıtan önemli bir psikolojik özelliktir. Bu duygu, kişiyi kendine güvenen, yeteneklerine inanan ve olumlu bir benlik değeriyle donatan bir içsel kaynaktır. Özgüven duygusuna sahip olan bireyler, yaşamla daha etkin bir şekilde başa çıkabilir, hedeflerine odaklanabilir ve olumlu bir yaşam deneyimi sürdürebilirler. Özgüven, kişinin içsel iyilik hali ve […]

Çocuklarda Öfke Nöbeti Neden Olur?

Çocuklarda gözlenen öfke nöbetleri, aileler için zorlu anlar yaratan durumlar arasında bulunmaktadır. Bu nöbetler, genellikle 1-3 yaş aralığındaki çocuklarda daha sık görülmektedir. Psikolog Öykü Tekiner’e göre, bu durumun temel nedeni, küçük çocukların sosyal, duygusal ve dil gelişimlerinin henüz tamamlanmamış olmasıdır. 1-3 yaş arasındaki çocuklarda öfke nöbetlerinin daha yaygın olmasının arkasında, bu küçük bireylerin duygusal, sosyal […]

Okul Öncesi Dönemde Çocukların Sosyal Gelişimi İçin Yapılabilecekler

Çocukların sosyal ve duygusal gelişimi, onların sağlıklı bir kişilik geliştirmeleri ve sosyal çevreleriyle etkili ve olumlu ilişkiler kurabilmeleri için hayati bir öneme sahiptir. Bu gelişim sürecine destek olmak, ebeveynler ve eğitimciler için temel bir görevdir. Çocuğunuzun sosyal ve duygusal gelişimine nasıl destek olabileceğinize dair ipuçları aşağıda detaylandırılmıştır: Duygusal İfadeleri Destekleme: Çocukların duygularını ifade etmelerine olanak […]

Hayır Diyememek! Sebebi ve Çözümü

Günümüz toplumunda sıkça karşılaşılan önemli bir sorun, bireylerin ‘hayır’ diyememesidir. ‘Hayır’ demek, bir kişinin istemediği bir şeyi reddetme ve kendi sınırlarını belirleme yetisidir. Ancak, pek çok kişi, içten içe istememelerine rağmen, çevrelerine ‘hayır’ diyememekte ve bu durum, çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. Bu durum, genellikle bireylerin olumsuz bir yanıt verdiklerinde ailelerini, arkadaşlarını veya çevrelerindeki diğer insanları […]

Gülmenin Beyin ve Beden Üzerindeki Olumlu Etkileri

Gülme eylemi, beynin karmaşık ve çeşitli işlevleri olan nöropeptitlerini serbest bırakır. Nöropeptitler, 100’den fazla çeşidi bulunan ve beyin kimyasında önemli bir rol oynayan sinir sistemine ait proteinlerdir. Bu moleküller, neurotransmitterlerden farklıdır ve hücreler arası iletişimi düzenleyerek, hücrelerin işlevlerini ve birbirleriyle nasıl iletişim kuracaklarını belirler. Nöropeptitler, beynin çeşitli fonksiyonlarını etkiler; bu etkiler analjezi, ödül arama, gıda […]

Erteleme Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

“Erteleme Hastalığı” ya da bilimsel adıyla “Procrastination”, bireylerin yapmaları gereken işleri ertelemeleri, bu işleri yapmak konusunda isteksizlik göstermeleri ya da sürekli olarak bu işleri ileri bir tarihe atma eğilimlerini ifade eder. Bu durum, işe başlamadan önce farklı faaliyetlerde bulunma, işleri son ana kadar erteleyerek zaman baskısı altında çalışma, kasıtlı olarak yapılması gereken işlere sırt çevirme […]

Çocuklarda Tırnak Yemenin Nedenleri ve Önleme Yolları

Tırnak yeme, çocuklar arasında yaygın olarak görülen ve aileler tarafından sıkça dile getirilen bir davranış sorunudur. Her davranış gibi, tırnak yemenin de arkasında tetikleyici ve sebepleri bulunmaktadır. Uzmanlar, tırnak yiyen çocukların sıklıkla ağızlarına çeşitli nesneler aldıklarını gözlemlemişlerdir. Bu nesneler arasında kalem uçlarını ısırmak, saçlarıyla oynamak, oyuncakları ağızlarına götürmek ve parmak emmek gibi davranışlar yer almaktadır. […]

Çocuklar Neden Yalan Söyler?

Yalan söylemek, insan davranışlarının karmaşık ve çok yönlü bir yönüdür. Toplumun geneli, yalan söylemenin etik olmadığını ve kaçınılması gereken bir davranış olduğunu kabul eder. Buna rağmen, günlük yaşamda herkes, büyük ya da küçük, bilinçli ya da bilinçsiz, farklı sebeplerle yalan söyleme eğiliminde olabilir. Bu davranışın kökenlerini anlamak, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda daha da önemlidir, […]

Yeni Bir Alışkanlık Nasıl Kazanılır?

Alışkanlıklar, günlük yaşantımızın önemli bir parçasıdır. Yaptığımız birçok aktivite, bilinçli bir karar verme süreci olmadan, otomatik olarak gerçekleşir. Peki bu alışkanlıklar nasıl oluşur? Alışkanlıkların psikolojik yapısını anlamak, onları nasıl değiştireceğimize ya da yeni alışkanlıklar edineceğimize dair ipuçları sunabilir. Alışkanlık Döngüsü: Tetikleyici, Rutin, Ödül Tetikleyici: Alışkanlık döngüsünün ilk adımıdır. Bir olay, durum veya duygu, belli bir […]

Mükemmeliyetçilik Nedir? Türleri Ve Nedenleri Nelerdir?

Mükemmeliyetçilik, bireyin sürekli olarak en yüksek standartlara ulaşmayı hedeflediği, kusursuzluk arayışı içinde olduğu bir kişilik özelliğidir. Bu kişiler, genellikle başarının altında bir sonuç alındığında bu durumu başarısızlık olarak değerlendirirler. Ancak mükemmeliyetçilik sadece yüksek standartlar belirlemeyle sınırlı değildir; bu standartlara ulaşamama korkusu, sürekli bir öz-eleştiri ve başkalarının değerlendirmelerine aşırı duyarlılık da mükemmeliyetçilikle sıkça ilişkilendirilir. Mükemmeliyetçiliğin Psikolojik […]

Doğru Hedefi Belirlemek İçin Kendine Sorabileceğiniz Sorular

Hedefler, hayatımızda bir pusula işlevi görürler. Tıpkı denizde seyahat eden bir geminin, belirli bir yönü takip etmesi için pusulaya ihtiyaç duyması gibi, bireylerin de hayatlarında bir yönleri olması gerekmektedir. İşte bu noktada hedef belirlemenin önemi devreye girer. Hayatımızdaki Yönü Nasıl Etkiler? Odaklanma Sağlar: Hedefler, enerjimizi, kaynaklarımızı ve zamanımızı spesifik sonuçlara odaklamamıza yardımcı olur. Bu, dağınık […]

Eğitim Psikolojisi Nedir?

Eğitim psikolojisi, bireylerin öğrenme süreçlerini, bu sürecin etkileyen faktörleri, eğitimin bireyler üzerindeki etkilerini ve eğitimin nasıl daha verimli hale getirilebileceği konularını inceleyen bir bilim dalıdır. Bu alanda çalışan uzmanlar, öğrencilerin motivasyonunu, dikkatini, belleğini, bilişsel ve sosyal gelişimlerini ve daha birçok konuyu detaylı bir şekilde araştırırlar. Eğitim psikolojisi, eğitim pratiği ile psikolojik teorileri birleştirerek öğrenme ve […]

Eğitim Hayatında Psikolojik Danışmanlığın Rolü Nedir?

Psikolojik danışmanlık, bireylerin duygusal, sosyal, bilişsel ve davranışsal sorunlarını tanımlamalarına, anlamalarına ve bu sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olma sürecidir. Bu süreçte danışanlar, içsel farkındalıklarını artırma, kendi potansiyellerini keşfetme ve daha etkili kişisel, sosyal ve eğitimsel kararlar alma konularında desteklenirler. Danışmanlık, terapiden farklı olarak, genellikle daha kısa süreli, hedef odaklı ve belirli bir soruna veya konuya […]

Pazartesi Sendromu Nedir? Pazartesi Sendromu İçin Ne yapılabilir?

Pazartesi Sendromu, haftanın ilk iş günü olan pazartesiye dair olumsuz duygusal ve fiziksel tepkileri ifade eder. Genellikle hafta sonu sonrası iş hayatına ya da günlük rutinlere dönüşte hissedilen motivasyon eksikliği, enerji düşüklüğü, huzursuzluk ve hafif depresyon hali olarak tanımlanır. Bu durum, bireylerin pazartesi gününe karşı duyduğu isteksizlik ve korku nedeniyle oluşur. Tarihsel Arka Planı Pazartesi […]

Ego Savunma Mekanizmaları Nelerdir? Hangi Şekillerde Karşımıza Çıkabilir?

Ego savunma mekanizmaları, psikanalitik teorinin önemli bir bileşenidir. Sigmund Freud, insan zihninin üç bileşenine sahip olduğunu öne sürdü: id, ego ve superego. Bu bileşenler arasındaki dinamik ilişki, bireyin davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını şekillendirir. Ego, id ile superego arasında bir denge kurmaya çalışırken, çeşitli streslerle ve içsel çatışmalarla karşılaşabilir. İşte bu stres ve çatışmaların yol açtığı […]

Çift İlişkisinde Kıskançlık Psikolojisi ve Kıskançlık Terapisi

Kıskançlık, insanların sevdikleri bireyler karşısında güvensizlik yaşaması veya kendilerinde olmayan bir özelliği veya nesneyi bir başkasında görüp haset duyması sonucunda ortaya çıkan bir duygudur. Bu kompleks duygu, sadece bir birey ile sınırlı kalmayıp, bir başka canlı veya nesne aracılığıyla da tezahür edebilir. Bu duygu çeşitli şekillerde, özellikle özenme, hasetlenme ve paylaşmak istememe gibi formda kendini […]

Uzak Mesafe İlişkileri – İlişkiyi Yürütmenin Kuralları

Dünyanın bir ucundan diğerine seyahat eden aşklar, yan yana olamamanın getirdiği zorlukları ve fiziksel mesafenin yarattığı kısıtlamaları yaşayan çiftler… Biz, birbirinden kilometrelerce uzakta, farklı şehirlerde ya da ülkelerde yaşayan, fakat birbirlerine gönüllerini kaptırmış bireylerden bahsediyoruz. Bu tür ilişkiler, çiftlerin zaten farklı yerlerde yaşarken tanışmış olabilecekleri gibi, bir zamanlar sıkça bir araya gelip sonra farklı bölgelere […]

Okula Uyum Süreci Nedir? Okul Öncesi Çocukta Uyum Süreci

Okul öncesi eğitim, yaşamın ilk altı yılında çocuğun kişisel ve toplumsal anlamda hızlı bir gelişim gösterdiği kritik bir dönemi temsil etmektedir. Bu evre, çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal boyutlarıyla entegre bir şekilde gelişim gösterdiği, karakterinin ve kişiliğinin oluşmaya başladığı bir zaman dilimidir. Temel alışkanlıkların kök saldığı bu süreçte, çocuk bir yandan özbakım becerilerini kazanırken, […]

Aldatılma İnsanın Psikolojisini Nasıl Etkiler?

Aldatma, romantik ilişkilerin tarih boyunca karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olarak bilinir. Bu yıkıcı eylem, bir bireyin birliktelikteki diğer partnerine habersiz, bir başka kişi ile duygusal veya fiziksel bir ilişki sürdürmesini içerir. Bu konuda pek çok analiz ve araştırma yapılmış, ve Blow ve Hartnett gibi alanda tanınmış uzmanlar, aldatmayı, bir ilişkideki güvenin ciddi bir şekilde […]

Uyku Problemleri ve Uyku Bozukluğu Tedavisi

Uyku bozukluğu, bir bireyin düzenli ve dinlendirici uykuya dalmasını, sürdürmesini ya da zamanında uyanmasını engelleyen durumları ifade eder. Uyku bozuklukları, günlük yaşam aktivitelerini, iş verimliliğini, fiziksel sağlığı ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Uyku Bozukluğu Neden Olur? Uyku bozuklukları, birçok farklı nedene bağlı olarak gelişebilir. Bu nedenlerin bazıları geçici ve çevreselken, bazıları ise kronik veya […]

Ebeveyn Ayrılıklarında Ne Yapmak Gerekir?

Boşanma, özellikle çocukların gözünde, aile yapısının ve yaşamlarının temel taşlarını sarsabilir. Çocuk için ailesi, genellikle bir güven sığınağıdır ve ebeveynlerin bir arada olmadığı bir hayat senaryosunu çoğunlukla hayal bile edemezler. Ebeveynlerin ayrılığı, çocuğun bilindik ve güvende hissettiği dünyasını tepetaklak eder. Alışık olduğu yaşam rutini ve günlük ritmi değişirken, her iki ebeveynle olan ilişkisini de yeniden […]

Ergenlik Dönemi Öfke Patlamaları Nasıl Kontrol Edilebilir?

Ergenlik dönemi, bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecidir ve bu dönemde birçok fiziksel, psikolojik ve sosyal değişiklik yaşanır. Bu değişiklikler, ergenin duygusal durumunu etkileyebilir ve öfke patlamalarına neden olabilir. Ergenlik dönemindeki öfke patlamalarının nedenleri ve bu dönemde nasıl başa çıkılacağı hakkında bilgi aşağıda verilmiştir. Ergenlikte Öfke Patlamalarının Nedenleri Hormonal Değişiklikler: Ergenlikte, hormon seviyelerinde dalgalanmalar yaşanır. Bu […]

Evlilik Terapisi Nedir? Nasıl Yapılır?

Evlilik terapisi, çiftlerin ilişkilerinde yaşadıkları sorunları tanımlamalarına, bu sorunlara çözüm üretmelerine ve ilişkilerini daha sağlıklı bir yönde ilerletmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir tür psikoterapi türüdür. Bu terapi hem evli hem de evlenmemiş çiftler için uygundur ve genellikle eğitimli bir terapist veya danışman tarafından yönlendirilir. Evlilik terapisi, çiftlerin şunları yapmalarına yardımcı olabilir: İlişkilerindeki sorunları tanımlama. İletişim […]

Gece Yeme Sendromu: Yemek Yemeden Uyuyamıyorum

Gece Yeme Bozukluğu Sendromu (GYBS), bireylerin gece saatlerinde aşırı yemek yemeleri ve bu yemek yeme davranışının uyku düzenini bozmasıyla karakterize bir yeme bozukluğudur. Bu bozukluk genellikle akşam saatlerinde başlar ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eder. Bireyler genellikle uykudan uyanıp yemek yedikten sonra tekrar uyurlar. GYBS’nin bazı özellikleri: Akşam ve gece yemek yeme davranışlarının artması: […]

Somatoform Bozukluk Nedir?

Somatoform bozukluklar, kişinin ciddi fiziksel belirtiler yaşadığı, ancak bu belirtilerin tam olarak tıbbi bir nedeni olmadığı bir grup psikiyatrik bozukluğu tanımlar. Bu bozukluklarda kişi, fiziksel bir hastalığın belirtileri gibi hisseder ancak kapsamlı tıbbi değerlendirmeler sonucunda bu belirtilerin organik bir nedeni bulunamaz. “Psikosomatik” ve “somatoform” terimleri bazen birbirinin yerine kullanılsa da, her ikisinin de benzer ancak […]

Yeme Bozukluğu Nedir? Yeme Bozuklukları Tedavisi

Yeme bozuklukları, kişinin yemek yeme dürtüsünde meydana gelen duygu ve düşüncelerinin, kendilik bilincine önemli oranda zarar vermesiyle ortaya çıkmaktadır. Kişi, yiyeceklere ve dış görünüşüne aşırı derecede takıntılı bir hale gelir. Yeme bozukluğu kişinin kendisi ile ilgili algısının büyük oranda bozulduğu son derece önemli olan psikiyatrik rahatsızlıklardan biridir. Kişi, vücudunun görünüşü ile ilgili olumsuz fikirler yürütmektedir. […]

Sağlık Kaygısı Bozukluğu İle Başa Çıkmanın Yolları

Son yıllarda stresin kişiler üzerindeki olumsuz etkileri yadsınamaz bir gerçek haline gelmiştir. Gündelik yaşamda gerçekleşen olaylar birçok kişi için aşırı kaygı, endişe ve strese sebep olmaktadır. Anksiyete bozukluğu tanımı ile ifade edilen bu durumun duygu dalgalanmalarına ve kaygılı hallere dönüşmesi kaçınılmazdır. Kişilerin kaygı, korku ve stres gibi durumlara verdiği aşırı tepki olan anksiyete, tedavi edilebilen […]

Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri ve Tedavisi

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kişilerde tekrar eden davranışlara sebep olan ve takıntılı halleri yineleyici bir şekilde yapmaya sebep olan davranışların oluşturduğu bir kaygı bozukluğu hastalığıdır. Anksiyetenin bir başka türü olarak tanımlanan obsesif kompülsif bozukluk (OKB) diğer bir adı ile takıntı hastalığı kişiyi devamlı tekrarlanan düşüncelere ve bu düşüncelerin sonucu olarak da davranışlara iten bir rahatsızlıktır. […]

Erişkin Tipi Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB); kişinin çocukluk döneminde başlayan ve yaşamı boyunca devam eden, insanlar ile ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen bir nöropsikiyatrik rahatsızlıktır. DEHB, kişilerde yalnızca çocukluk döneminde görülmez, aynı zamanda yetişkin dönemde de görülmekte ya da çocukluk dönemde tanısı konmuş ise erişkin dönemde de devam edebilmektedir. En belirgin belirtileri arasında dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik […]

Bipolar Bozukluk Nedenleri, Belirtileri, Tedavi Yöntemleri

Bipolar bozukluk; kişinin depresyon hallerinden, yoğun ve aşırı sevinç hallerine geçiş; kişinin ruhsal durumunda birbirine iki zıt kutup halinde meydana gelen dalgalanmalar olarak tanımlanır. Bipolar bozukluk, insanın ruh durumunu ve gündelik yaşamını etkileyen önemli bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Çoğunlukla genetik ve psiko/sosyal etkenlerden oluşan bipolar bozukluk; fiziksel bir hastalık, stres ya da travma gibi zorlayıcı ve […]

Psikolojik Nefes Darlığı Nedir?

Psikolojik nefes darlığı, bireyin fiziksel bir neden olmaksızın normalden daha hızlı veya derin nefes alıp verme hissi yaşaması durumudur. Bu durum genellikle stres, anksiyete veya panik ataklar sırasında ortaya çıkar ve bu tür durumlarla bağlantılı olarak tetiklenir. Psikolojik nefes darlığı, genellikle “hiperventilasyon sendromu” veya “kronik hiperventilasyon” olarak da bilinir ve genellikle altta yatan bir anksiyete […]

Psikosomatik Nedir? Psikosomatik Hastalıklar ve Tedavisi

Psikosomatik terimi, Yunanca’da “ruh” anlamına gelen “psyche” ve “beden” anlamına gelen “soma” kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Psikosomatik, zihinsel veya duygusal durumların fiziksel hastalıklar üzerinde doğrudan etkisi olduğu fikrini ifade eder. Bu durumlar stres, anksiyete, depresyon gibi durumları içerir ve bunlar çeşitli fiziksel hastalıklar ve belirtilerle sonuçlanabilir. Örneğin, sürekli stres altında olan bir kişi, mide ülseri gibi […]

EMDR Terapisi Nedir? EMDR Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), yani Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme terapisi, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer anksiyete bozukluklarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir psikoterapi türüdür. Psikolog Dr. Francine Shapiro tarafından 1987’de geliştirilen EMDR, kişinin travmatik olayları işlemesine ve bunların neden olduğu duygusal stresi azaltmasına yardımcı olur. EMDR Terapisinin Tarihçesi EMDR […]

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), bir kişinin yaşam tehdidi altında olduğu, ölümle yüz yüze geldiği, ciddi bir yaralanma riskiyle karşı karşıya olduğu veya fiziksel bütünlüğünün ciddi şekilde tehdit edildiği olayları yaşadıktan veya tanık olduktan sonra gelişen bir mental sağlık durumudur. Bu olaylar genellikle savaş, tecavüz, saldırı, kazalar veya doğal felaketler gibi olayları içerir. TSSB, dört […]

Kaygı Bozukluğu Nedir?

Kaygı bozukluğu, bireyin sürekli ve aşırı endişe duymasına neden olan bir dizi mental sağlık durumunu tanımlar. Bu durumlar, kişinin günlük yaşamını ve genel işlevselliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Kaygı, normalde bir stres veya tehlike durumuna yanıt olarak yaşanılan doğal bir duygudur, ancak kaygı bozukluğu olan kişilerde, bu duygular genellikle orantısızdır ve çoğu durumda kontrol altına alınamaz. […]

Mental Yorgunluk Nedir?

Mental yorgunluk, kişinin zihinsel enerjisinin tükenmesi durumudur. Genellikle yoğun zihinsel aktivite gerektiren durumlarda veya uzun süreli stres durumunda ortaya çıkar. Söz konusu yorgunluk durumu, karar verme yeteneğini, konsantrasyonu ve genel performansı olumsuz yönde etkileyebilir. Mental Yorgunluğun Tanımı Mental yorgunluk, bir kişinin sürekli olarak yoğun düşünme ve odaklanma ihtiyacı nedeniyle zihinsel enerjisinin azaldığı durumları tanımlar. Bu, […]

Sosyal Fobi Nedir? Sosyal Fobi Belirtileri Ve Türleri Nelerdir?

Sosyal fobi, sosyal ortamlarda ve performans gerektiren durumlarda aşırı kaygı, rahatsızlık ve özgüvensizlik yaşama durumudur. Sosyal anksiyete bozukluğu olarak da bilinen sosyal fobi, kişinin eleştirilme, rezil olma veya aşağılanma korkusu nedeniyle sosyal etkinliklerden, iş veya okul performansından ve kişilerarası ilişkilerden kaçınmasına yol açar. Sosyal fobi, normal sosyal kaygıdan daha yoğun ve sürekli bir hali olup, […]

Anksiyete Nedir? Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Anksiyete, bireyin beklenmedik veya potansiyel tehlikeli durumlar karşısında hissettiği endişe, korku ve gerginlik durumudur. Anksiyete, zaman zaman herkesin yaşadığı normal bir duygu olsa da, yoğun ve sürekli hale geldiğinde anksiyete bozukluklarına yol açabilir. Bu durum, bireyin günlük yaşamını, sosyal ilişkilerini ve iş performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Anksiyete Türleri Anksiyete bozuklukları, belirtileri ve yaşanma şekilleri bakımından […]

Hastalık Kaygısı Bozukluğu İle Başa Çıkmanın Yolları

Hastalık kaygısı bozukluğu (HKBB), aynı zamanda hipoşondri olarak da bilinir ve bireylerin sürekli olarak ciddi bir hastalığa sahip olduklarına inanmalarıyla karakterizedir. Bu durum, hafif fiziksel belirtilerin veya normal vücut işleyişinin doğal değişimlerinin bile endişeye yol açmasına ve kişinin sürekli olarak sağlık durumunu kontrol etme ihtiyacı duymasına neden olur. Belirtileri ve Teşhis Süreci Hastalık kaygısı bozukluğunun […]

Asosyal ve Antisosyal Arasındaki Fark Nedir?

Asosyal Nedir? Asosyal kavramı, bireylerin sosyal etkileşimlere ve ilişkilere karşı ilgisizlik göstermesi, sosyal aktivitelerden kaçınması ve daha çok yalnız zaman geçirmeyi tercih etmesi durumunu ifade eder. Asosyal bireyler, sosyal ortamlarda kendilerini rahatsız hissedebilir ve diğer insanlarla iletişim kurmaktan kaçınabilirler. Bu durum, genellikle kişinin içe dönük ve çekingen bir yapısı olması nedeniyle ortaya çıkar ve başkalarına […]

Akran Zorbalığı Nedir? Nasıl Önlem Almalıyız?

Akran zorbalığı, genellikle çocuklar ve gençler arasında yaşanan, güç dengesizliği ve tekrarlayıcı zarar verici davranışlarla karakterize edilen, sosyal ve duygusal açıdan olumsuz etkileri olan bir davranış biçimidir. Akran zorbalığı, okul ortamında ve dışında, sosyal medya ve çevrimiçi platformlarda da meydana gelebilir. Akran Zorbalığının Çeşitleri Fiziksel Zorbalık: Fiziksel güç kullanarak veya tehdit ederek gerçekleştirilen zorbalık türüdür. […]

Sınav Kaygısı Nedir? Başa Çıkma Yöntemleri

Sınav kaygısı, bireylerin sınav ve değerlendirme süreçlerinden önce, sırasında ve sonrasında yaşadıkları endişe, korku, stres ve gerginlik durumudur. Bu duygular, sınavlara ve performans değerlendirmelerine karşı duyarlılık gösteren bireylerde daha yoğun ve sık yaşanır. Sınav kaygısı, öğrencilerin başarılarını ve öğrenme süreçlerini olumsuz etkileyebilir, ayrıca fiziksel ve duygusal sağlıklarını da etkileyerek yaşam kalitelerini düşürebilir. Sınav Kaygısının Belirtileri […]

Oyun Terapisi Nedir? Oyun Terapisinin Faydaları Nelerdir?

Oyun terapisi, çocuklar ve yetişkinlerin duygu, düşünce ve davranışlarını daha iyi anlamalarına, ifade etmelerine ve bu süreçte yaşadıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olan bir psikoterapi yöntemidir. İlk olarak 20. yüzyılın başlarında çocuk psikolojisi ve psikanaliz çalışmalarında ortaya çıkan bu yöntem, günümüzde çeşitli terapötik yaklaşımlarla bütünleşerek yaygın bir kullanıma sahiptir. Oyun Terapisi Çeşitleri Oyun terapisi, farklı […]

Terapi Nedir? Nasıl Yapılır?

Terapi, bireylerin duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarını çözmelerine veya hafifletmelerine yardımcı olmak için kullanılan profesyonel bir hizmettir. Terapi sürecinde, terapist ve danışan birlikte çalışarak danışanın yaşam kalitesini ve genel sağlığını iyileştirmeye yönelik hedefler belirler. Terapi, yaşam olaylarına karşı başa çıkma becerilerini geliştirmeye, öz farkındalığı artırmaya ve olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeye yardımcı olur. Terapi, […]

Majör Depresyon Nedir? Tedavisi Nasıldır?

Majör Depresyon, sürekli ve şiddetli duygudurum bozukluğu olarak tanımlanan bir ruh sağlığı sorunudur. Kişinin günlük yaşamını, iş ve okul performansını, enerji seviyelerini ve ilişkilerini olumsuz etkileyen bu durum, tedavi edilmediğinde uzun süreli ve ciddi sorunlara yol açabilir. Majör Depresyon’un Belirtileri Majör Depresyon belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterse de, genel olarak şunları içerir: Sürekli üzüntü, boşluk […]

Panik Bozukluk Nedir? Panik Bozukluk Belirtileri

Panik bozukluk, beklenmedik ve tekrarlayan panik ataklarının yaşandığı bir anksiyete bozukluğudur. Panik atak, aniden ortaya çıkan şiddetli kaygı ve korku hisleridir ve kişide kalp çarpıntısı, nefes darlığı, terleme, titreme, göğüs ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi fiziksel semptomlarla birlikte ortaya çıkar. Panik bozukluğu olan kişiler, panik ataklarının tekrarlanacağı korkusuyla yaşarlar ve bu nedenle normal […]

× Size nasıl yardım edebilirim?