Sosyal Fobi Nedir? Sosyal Fobi Belirtileri Ve Türleri Nelerdir?

Sosyal Fobi Nedir? Sosyal Fobi Belirtileri Ve Türleri Nelerdir?

Sosyal fobi, sosyal ortamlarda ve performans gerektiren durumlarda aşırı kaygı, rahatsızlık ve özgüvensizlik yaşama durumudur. Sosyal anksiyete bozukluğu olarak da bilinen sosyal fobi, kişinin eleştirilme, rezil olma veya aşağılanma korkusu nedeniyle sosyal etkinliklerden, iş veya okul performansından ve kişilerarası ilişkilerden kaçınmasına yol açar. Sosyal fobi, normal sosyal kaygıdan daha yoğun ve sürekli bir hali olup, kişinin yaşam kalitesini ve işlevselliğini önemli ölçüde etkileyebilir.

Sosyal Fobi Prevalansı ve Demografik Özellikler

Sosyal fobi, nüfusun yaklaşık %7’sini etkileyen yaygın bir anksiyete bozukluğudur. Her iki cinsiyeti de etkilemesine rağmen, kadınlarda erkeklere göre biraz daha yaygın olduğu görülür. Sosyal fobi genellikle ergenlik döneminde başlar ve hayat boyu sürebilir. Erken müdahale ve tedavi, bu bozukluğun olumsuz etkilerini en aza indirgemeye yardımcı olabilir.

Sosyal Fobi ve Diğer Anksiyete Bozuklukları Arasındaki Farklar

Sosyal fobi, diğer anksiyete bozukluklarından, özellikle kaygının odaklandığı sosyal durumlar ve performans gerektiren ortamlar açısından ayrılır. Genel anksiyete bozukluğunda sürekli ve genel kaygı yaşanırken, sosyal fobi belirli sosyal ortamlarda ve durumlarda kaygı yaşama ile karakterizedir. Sosyal fobi, panik bozukluk veya özgül fobilerden de farklıdır çünkü sosyal etkileşim ve performans kaygısı üzerinde yoğunlaşır, buna karşılık özgül fobiler belirli nesne veya durumlardan kaynaklanır ve panik bozukluk beklenmedik panik ataklar ile ilişkilidir.

Sosyal Fobi Türleri

Genel Sosyal Fobi

Genel sosyal fobi, bir kişinin neredeyse tüm sosyal ve performans gerektiren durumlarda aşırı kaygı ve rahatsızlık yaşadığı sosyal fobi türüdür. Genel sosyal fobiye sahip bireyler, sohbet etme, yemek yeme, telefonla konuşma gibi günlük sosyal etkinliklerin yanı sıra topluluk önünde konuşma ve performans sergileme gibi durumlarda da önemli ölçüde anksiyete yaşarlar. Bu tür sosyal fobi, kişinin yaşam kalitesini ve işlevselliğini ciddi şekilde etkileyebilir.

Özgül Sosyal Fobi

Özgül sosyal fobi, sadece belirli sosyal durumlar veya performans gerektiren ortamlarda anksiyete yaşayan bireylerin yaşadığı sosyal fobi türüdür. Özgül sosyal fobiye sahip kişiler, genellikle topluluk önünde konuşma, yemek yeme, yazma veya imza atma gibi belirli bir eylemi gerçekleştirirken anksiyete yaşarlar. Diğer sosyal durumlarda ise bu bireyler rahat hissedebilir ve normal sosyal etkileşimler sergileyebilir.

Sosyal Fobi ve Başka Psikolojik Bozukluklarla İlişkisi

Sosyal fobi, başka psikolojik bozukluklarla ilişkili olabilir ve sıklıkla birlikte görülebilir. Özellikle başka anksiyete bozuklukları (örneğin, genel anksiyete bozukluğu, panik bozukluk), depresyon, madde kullanım bozuklukları ve yeme bozuklukları gibi durumlar sosyal fobiyle bir arada bulunabilir. Bu durumlar, sosyal fobinin şiddetini, süresini ve tedavi sürecini etkileyebilir. Uygun teşhis ve entegre tedavi yaklaşımları, bu tür durumları ele almak için önemlidir.

Sosyal Fobi Belirtileri

Fiziksel Belirtiler

Sosyal fobi belirtileri arasında çeşitli fiziksel belirtiler bulunmaktadır. Bunlar arasında:

 • Titreme veya titreyen ses
 • Çarpıntı ve hızlı kalp atışı
 • Terleme
 • Kızarma
 • Mide rahatsızlığı veya bulantı
 • Baş dönmesi veya sersemlik hissi
 • Kas gerginliği

Duygusal Belirtiler

Sosyal fobi durumlarında yaşanan duygusal belirtiler şunları içerir:

 • Yoğun kaygı ve endişe
 • Korku, aşağılanma veya eleştirilme korkusu
 • Başkalarının dikkatini üzerine çekme korkusu
 • Kendini rahatsız hissetme ve özgüvensizlik
 • Konsantrasyon güçlüğü

Bilişsel Belirtiler

Sosyal fobide bilişsel belirtiler, kişinin düşünce ve inançlarını içerir. Bu belirtiler şunlardır:

 • Negatif düşünceler ve beklentiler (kendi performansının kötü olduğuna dair düşünceler gibi)
 • Başarısızlık, değersizlik ve yetersizlik düşünceleri
 • Başkalarının eleştirel ve olumsuz değerlendirmelerine odaklanma
 • Aşırı derecede mükemmeliyetçi ve yüksek beklentiler

Davranışsal Belirtiler

Sosyal fobide davranışsal belirtiler, kişinin sosyal etkileşimlerini ve performansını etkileyen davranışlardır. Bu belirtiler şunları içerebilir:

 • Sosyal durumlardan kaçınma veya sınırlama
 • Sosyal ortamlarda konuşmamaya çalışma veya konuşmayı sınırlama
 • Yardım ve destek almayı reddetme
 • Anksiyeteyi hafifletmek için alkol veya ilaçlara başvurma
 • Başkalarıyla göz temasından kaçınma

İletişim Problemleri

Sosyal fobi belirtileri arasında iletişim problemleri de yaşanabilir. İletişimle ilgili belirtiler şunlardır:

 • Sözlerin karışması veya düşüncelerin ifade edilmesinde zorluk yaşama
 • Söyleyeceklerini unutma veya zihinsel blokaj yaşama
 • Göz temasından kaçınma ve beden dilini sınırlandırma
 • Yetersiz aktif dinleme becerileri ve sıra dışı tepkiler verme

Olumsuz Sosyal Sonuçlar

Sosyal fobinin belirtileri, sosyal hayattaki işlevselliği etkileyebilir ve olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu olumsuz sonuçlar şunlardır:

 • Arkadaşlık ve romantik ilişkilerde sorunlar yaşama
 • İş hayatında ve eğitimde performans eksiklikleri ve fırsatları kaçırma
 • Sosyal izolasyon ve yalnızlık hissi
 • Başka psikolojik bozukluklara (depresyon, madde kullanım bozukluğu vb.) eğilim

Problemli Başa Çıkma Stratejileri

Sosyal fobide belirtilerle başa çıkmak için kişiler, bazen sağlıksız ve probleme katkıda bulunan başa çıkma stratejileri kullanabilirler. Bu stratejiler şunlardır:

 • Aşırı derecede kaçınma davranışları
 • Alkol veya ilaç kullanarak anksiyeteyi hafifletmeye çalışma
 • Sürekli olarak olumsuz senaryolar düşünerek kendini daha da endişelendirme
 • Başkalarından sürekli onay ve güvence arama

Sosyal fobi belirtileri ve sonuçları, uygun tedavi ve başa çıkma stratejileri ile yönetilebilir. Bilişsel-davranışçı terapi, ilaç tedavisi ve sosyal beceri eğitimi gibi tedavi yaklaşımları, sosyal fobinin etkilerini azaltmaya ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Sosyal Fobi Nedenleri

Genetik Faktörler

Sosyal fobi gelişiminde genetik faktörler önemli bir rol oynayabilir. Ailede sosyal fobi veya başka anksiyete bozuklukları öyküsü olan bireylerin sosyal fobi geliştirme riski daha yüksektir. Genetik faktörler, beyin kimyası ve yapıdaki değişikliklerle de ilişkilidir.

Beyin Kimyası ve Yapısı

Sosyal fobinin nedenleri arasında beyin kimyası ve yapıdaki değişiklikler de bulunmaktadır. Anksiyete ve korkuyla ilgili beyin bölgeleri ve nörotransmitterler (serotonin, dopamin ve norepinefrin gibi) sosyal fobi gelişiminde rol oynayabilir. Sosyal fobisi olan bireylerde, bu kimyasalların düzeylerinde ve etkileşimlerinde dengesizlikler meydana gelebilir.

Aile ve Çevre Faktörleri

Aile ve çevre faktörleri de sosyal fobi oluşumunda önemli etkenlerdir. Aşırı koruyucu, kritik veya aşağılayıcı bir aile ortamında yetişen çocuklar, sosyal fobi geliştirme riski taşır. Ayrıca, çocukluk döneminde yaşanan travmatik sosyal olaylar ve kötü sosyal deneyimler (zorbalık, utanç verici durumlar, aşağılanma) sosyal fobiye yol açabilir.

Kişilik Özellikleri ve Öğrenilmiş Davranışlar

Bazı kişilik özellikleri ve öğrenilmiş davranışlar sosyal fobi riskini artırabilir. İçe dönük, mükemmeliyetçi, özgüvensiz ve sürekli eleştirel olan bireylerde sosyal fobi daha yaygın olarak görülür. Ayrıca, anksiyete ve korkuyu yönetme becerilerinde eksiklikler yaşayan bireylerin sosyal fobi geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Sosyal fobi nedenleri karmaşıktır ve genellikle bir dizi faktörün etkileşimiyle ortaya çıkar. Uygun tedavi yaklaşımları ve başa çıkma stratejileri ile sosyal fobi belirtileri yönetilebilir ve yaşam kalitesi önemli ölçüde iyileştirilebilir.

Sosyal Fobi Tedavi Yöntemleri

Psikoterapi

Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Diğer Yaklaşımlar Psikoterapi, sosyal fobi tedavisinde etkili bir yöntemdir. Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT), sosyal fobinin belirtileriyle baş etmeye yardımcı olabilecek bir psikoterapi türüdür. BDT, olumsuz düşünce kalıplarını ve davranışları değiştirerek bireylerin sosyal anksiyeteyle baş etmelerine yardımcı olur. Diğer psikoterapi yaklaşımları arasında şema terapisi, kabul ve kararlılık terapisi (ACT) ve psikodinamik terapi bulunmaktadır.

İlaç Tedavisi

İlaç tedavisi, sosyal fobi belirtilerini hafifletmede etkili olabilir. Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörleri (SNRI) ve benzodiazepinler gibi ilaçlar sosyal fobi tedavisinde kullanılabilir. İlaç tedavisi, genellikle psikoterapiyle birlikte uygulanır.

Destek Grupları ve Sosyal Beceri Eğitimi

Sosyal fobi tedavisinde destek grupları ve sosyal beceri eğitimi önemli bir rol oynayabilir. Destek grupları, sosyal fobi yaşayan bireylerin deneyimlerini paylaşmalarına ve başkalarından destek alarak başa çıkma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Sosyal beceri eğitimi ise, bireylere sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini geliştirme konusunda rehberlik eder.

Alternatif ve Tamamlayıcı Tedaviler

Sosyal fobi tedavisinde alternatif ve tamamlayıcı tedaviler de kullanılabilir. Bu tedaviler arasında meditasyon, nefes egzersizleri, gevşeme teknikleri, akupunktur ve hipnoterapi bulunmaktadır. Bu yöntemler, bireylerin anksiyete düzeylerini azaltmaya ve rahatlama becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir.

× Size nasıl yardım edebilirim?