Çocuk Terapisi

Çocuk
Terapisi

Çocukluk çağı, hızlı gelişim ve değişimlerin yaşandığı yoğun bir dönemidir. Ebeveynler ve bakıcılar destekleyici bir ev ortamı sağlasalar bile çocukların ekstra desteğe ihtiyacı olabilir.

Çocuklar bu dönemde çoğunlukla duygularını düzenlemekte ve hissettiklerinin karmaşıklığını dile getirmekte zorlanırlar. Öfke nöbetleri, sosyal içe kapanma ve yatak ıslatma gibi davranışsal sorunlar bu dönemde yaşanabilir.

Ayrıca kardeş rekabeti gibi kişilerarası çatışmalarla veya zorbalığa uğramanın bir sonucu olarak sosyal sorunlarla mücadele edebilirler. İzolasyon, öfke, kaygı ve depresyon, gençlerin akran grupları arasında ergenliğe girerken karşılaştıkları yaygın olarak bildirilen sorunlardır.

Çocuk psikoterapisi bu gelişimsel dönemde ortaya çıkabilecek durumlarda hem çocuğa hem aileye yardımcı olmayı, sağlıklı büyümeyi ve gelişimi sürdürebilmeyi amaçlar.

Çocuk Danışmanlığında Kullanılan Psikoterapi Yöntemleri

Bilişsel Davranışçı Terapi

Çocuğa ve ebeveyne belirli beceriler öğreten etkililiği ispatlanmış bir terapi modelidir. Bu terapinin temel amacı çocuğa yaşadığı olumsuz duygularla, düşüncelerle ve davranışlarla belirli beceriler yardımıyla baş etmeyi öğretmektir.

Oyun Terapisi

Deneyimsel Oyun Terapisi çocuğu merkeze alan ve süreçte ilişkiye odaklanan yönlendirmesiz bir terapi modelidir. Çocuğu duygusal ve davranışsal olarak olduğu haliyle kabul eder. Oyuncaklar yoluyla kendisini ifade etmesine saygı duyar, cesaretlendirir ve oyun deneyimini destekler. Bu sayede çocuk anlatımlarını derinleştirerek problemlerini ele alabilir. Böylece korkularına, endişelerine, ve hayal kırıklıklarına kendi hızında yaklaşabilir.

İçsel Aile Terapisi

Çocukların kendinde ve başkalarında kabullenmediği, onaylamadığı yönlerini kabullenmesi bu terapinin merkezinde bulunur. Bu ekole çalışırken çocuğun şefkatle ilişki kurmasını ve öz liderliğine eşlik etmesini sağlamak temel amaçtır.

Çocuk Terapisinde Çalışma Alanları

 • Çocuklarda Davranış Problemleri
 • Kaygı
 • Ayrılık Anksiyetesi
 • Davranış Problemleri
 • Enürezis (alt ıslatma)
 • Enkoprezis (dışkı kaçırma)
 • Tuvalete Geçiş Süreci
 • Kaka Tutma
 • Okula Uyum Problemleri
 • Uyku Problemleri
 • Yeme Problemleri
 • Boşanma Sonrası Uyum Süreci
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Çocukluk Dönemi Korkuları
 • Akran Zorbalığı
 • Yas
 • Kardeş Çatışması
 • Kıskançlık

 

Çocuk terapistleri, çocukların duygusal, sosyal ve davranışsal sorunlarına yardımcı olmak için çeşitli alanlarda çalışır. İşte çocuk terapilerinde ele alınabilecek bazı alanlar ve bu konular hakkında biraz daha bilgi:

Çocuklarda Davranış Problemleri: Çocukların saldırganlık, öfke kontrolü, düşmanlık ve itaatsizlik gibi davranışları üzerine odaklanılır.

Kaygı ve Ayrılık Anksiyetesi: Çocuklar, belirsizlik ve değişikliklerle başa çıkmakta zorlanabilir. Çocuk terapistleri, çocuklara bu duyguları anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak için stratejiler sağlar.

Enürezis ve Enkoprezis: Bu durumlar, genellikle daha küçük çocuklarda görülen alt ıslatma ve dışkı kaçırma problemleri ile ilgilidir. Terapistler bu durumları çözümlemek için ailelere ve çocuklara rehberlik eder.

Tuvalete Geçiş Süreci ve Kaka Tutma: Tuvalet eğitimi zor bir süreç olabilir ve terapistler ailelere ve çocuklara bu geçişte destek olabilir.

Okula Uyum Problemleri: Okula başlama, okulda sosyal ilişkiler, öğrenme zorlukları ve okul reddi gibi problemler ele alınır.

Uyku Problemleri: Terapistler, çocukların uyandıklarında gece korkuları, gece terörleri ve uyurgezerlik gibi uyku sorunlarını yönetmelerine yardımcı olabilir.

Yeme Problemleri: Yemek reddi, aşırı yeme ve yemeklerle ilgili anksiyete gibi yeme problemleri üzerine çalışılır.

Boşanma Sonrası Uyum Süreci: Boşanma veya ayrılık, çocuklar üzerinde derin etkiler bırakabilir. Terapistler, çocukların bu tür değişikliklere uyum sağlamalarına yardımcı olur.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Terapistler, bu durumu olan çocuklara ve ailelerine baş etme stratejileri ve yönetim teknikleri sağlar.

Çocukluk Dönemi Korkuları: Çocuklarda yaygın olan korkular (örneğin, karanlık korkusu, canavar korkusu vb.) ele alınır.

Akran Zorbalığı: Terapistler, çocuklara zorbalıkla baş etme stratejileri sağlar ve ailelere çocuklarının bu deneyimlerle nasıl başa çıkacağına dair rehberlik eder.

Yas: Çocuklar, sevdikleri bir kişi veya evcil hayvanın ölümü gibi yas durumlarına genellikle yetişkinlerden farklı tepkiler verir. Terapistler, çocukların bu duyguları anlamalarına ve işlemelerine yardımcı olabilir.

Kardeş Çatışması: Kardeşler arasında rekabet ve anlaşmazlık oldukça yaygındır. Terapistler, kardeşler arasındaki ilişkileri geliştirmek ve aile içinde daha huzurlu bir ortam yaratmak için stratejiler sağlar.

Kıskançlık: Kıskançlık, çocukların sosyal ve duygusal gelişiminde önemli bir rol oynar. Terapistler, çocukların bu duyguyu anlamalarına ve sağlıklı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Çocuk terapisi, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre genellikle oyun terapisi, bilişsel davranışçı terapi, aile terapisi ve grup terapisi gibi çeşitli yöntemleri içerir. Terapinin amacı, çocuğun mevcut sorunlarına ve zorluklarına odaklanmak, çözüm bulmak ve çocuğun duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmektir. Çocuk terapistleri, çocuklara duygularını anlama ve ifade etme, problem çözme, stresle başa çıkma ve sağlıklı sosyal beceriler geliştirme konusunda yardımcı olur.

RUH SAĞLIĞI İPUÇLARI İÇİN INSTAGRAM'DA @PSIKOLOGOYKUTEKINER'İ TAKİP EDİN!

× Size nasıl yardım edebilirim?