Ergen Terapisi

Ergen
Terapisi

Ergen terapisi, ergenlerin yaşadığı zorluklar ve stresle baş etme yolları üzerine odaklanan bir terapi türüdür. Ergenlik, hormonal, fiziksel ve psikolojik değişikliklerin hızla yaşandığı bir dönemdir. Bu değişiklikler, genellikle gençlerin kendilerini ve dünyayı anlamlandırma şekillerini derinden etkiler ve bir dizi duygusal ve davranışsal zorluğa yol açabilir.

Ergen terapisi, gençlerin bu zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Terapistler genellikle bilişsel-davranışçı terapi (CBT), aile terapisi, grup terapisi ve bazen ilaç tedavisi gibi çeşitli teknik ve yaklaşımları kullanırız.

Ergenlik, insan gelişiminin en önemli aşamalarından biridir. Ergenlik yıllarında gençler, yetişkinliğe giden yolculuklarında birçok fiziksel, psikolojik, kimlik ve ilişki değişikliği ile karşı karşıya kalırlar. Ergen danışmanlığında da gençlerin duygularını, davranışlarını ve düşüncelerini anlamlandırmaya yardımcı olmayı amaçlarız. Danışmanlık süresince, gençlerin güvende olmalarına, kendilerini iyi hissetmelerine ve saygılı ilişkiler kurmalarına yardımcı oluruz.

Ergen Danışmanlığında Çalışma Alanları

 • Özgüven Gelişimi
 • Sosyal Anksiyete Bozukluğu
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Panik Bozukluk
 • Özgül Fobi
 • Sınav Kaygısı
 • Stres ve Kaygı Problemleri
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Somatoform Bozukluklar
 • Depresyon
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Takıntılar
 • Akran İlişkileri
 • Akran Zorbalığı
 • Uyku Sorunları
 • Yeme Problemleri
 • Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu
 • Distimik Bozukluk (Kronik Depresyon)
 • Akademik Başarı ve Motivasyon
 • Arkadaşlık İlişkileri
 • Dikkat ve Konsantrasyon Sorunları
 • İnternet Bağımlılığı
 • Sosyal Medya Bağımlılığı
 • Davranış Problemleri
 • Sağlık Kaygısı Bozukluğu
 • Cinsel Kimlik
 • Cinsel Sağlık

 

Ergen danışmanlığı, gençlerin yaşadıkları çeşitli duygusal, psikolojik ve sosyal zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olan bir hizmettir. İşte bazı çalışma alanları:

Özgüven Gelişimi: Danışmanlar, ergenlerin kendilerine olan güvenlerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Anksiyete Bozuklukları: Sosyal anksiyete, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, özgül fobi ve sınav kaygısı gibi çeşitli anksiyete bozukluklarını ele alır.

Stres ve Kaygı Problemleri: Ergenlerin stres ve kaygı ile başa çıkma becerilerini geliştirir.

Öğrenme Güçlüğü: Öğrenme zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelme stratejileri üzerinde çalışır.

Somatoform Bozukluklar: Bedensel belirtilerle karakterize bu psikolojik bozuklukları ele alır.

Depresyon ve Distimik Bozukluk: Depresyon belirtileri ve tedavi stratejileri hakkında danışmanlık verir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Takıntılar: Bu bozukluk ve belirtilerini ele alır ve gençlere bu belirtilerle baş etme stratejileri öğretir.

Akran İlişkileri ve Zorbalık: Akranlarla sağlıklı ilişkiler kurma ve akran zorbalığı ile başa çıkma üzerinde çalışır.

Uyku ve Yeme Problemleri: Uyku düzeni ve sağlıklı yeme alışkanlıkları geliştirme üzerinde durur.

Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu: Vücut algısı ve özsevgi üzerine çalışır.

Akademik Başarı ve Motivasyon: Akademik hedeflere ulaşma ve motivasyonu artırma stratejileri geliştirir.

Arkadaşlık İlişkileri: Sağlıklı ve olumlu arkadaşlık ilişkileri kurma üzerinde durur.

Dikkat ve Konsantrasyon Sorunları: Odaklanma ve dikkat eksikliği sorunlarıyla başa çıkma stratejileri geliştirir.

İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı: Bu bağımlılıklarla başa çıkma ve bu alışkanlıkları yönetme stratejileri üzerinde durur.

Davranış Problemleri: Olumsuz davranışları tanıma ve değiştirme becerilerini geliştirir.

Sağlık Kaygısı Bozukluğu: Gençlere sağlıkla ilgili aşırı endişelenme veya takıntılı düşünmeyle başa çıkma stratejileri öğretir.

Cinsel Kimlik ve Cinsel Sağlık: Ergenlerin cinsel kimliklerini anlamalarına ve cinsel sağlıkla ilgili bilinçlenmelerine yardımcı olur.

Kendine Zarar Verme Davranışları: Gençlere kendine zarar verme eğilimleriyle başa çıkma stratejileri öğretir ve bu tür davranışları önlemeye yardımcı olur.

Öz-bakım ve Sağlıklı Yaşam Tarzı Becerileri: Ergenlere sağlıklı yaşam tarzı seçenekleri ve öz-bakım becerileri öğretilir.

Gelecek Planlama ve Kariyer Danışmanlığı: Gençlere gelecek planları hakkında bilgi verir ve potansiyel kariyer yolları hakkında rehberlik eder.

Duygusal Zeka ve Empati Gelişimi: Ergenlere duygusal zeka ve empati becerileri geliştirme yardımcı olur.

Aile İlişkileri ve Çatışma Çözümü: Aile dinamiklerini ve çatışma çözüm becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

Bu ve daha fazlası, ergen danışmanlarının üzerinde durabileceği ve gençlerin yaşamlarını daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olabilecekleri alanlardır. Her genç bireyin ihtiyaçları ve deneyimleri farklı olduğu için, danışmanlık süreci her genç için özelleştirilir ve onların belirli ihtiyaçlarına, hedeflerine ve durumlarına göre şekillendirilir.

Ergen Terapinin Uzun ve Kısa Vadeli Faydaları

Ergen terapisi, gençlerin hem şimdiki hem de gelecekteki yaşamlarını iyileştirmek için uzun ve kısa vadeli faydalar sağlar. İşte bazıları:

Kısa Vadeli Faydalar:

Duygusal Anlama ve İfade: Terapi, gençlerin duygularını anlama ve ifade etme becerilerini geliştirir.

Stres Yönetimi: Terapi, gençlere stresle başa çıkma stratejileri öğretir ve genel stres seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

İlişki Becerileri: Terapi, gençlerin aileleri ve akranları ile daha sağlıklı ve üretken ilişkiler kurmalarına yardımcı olur.

Davranış Değişiklikleri: Terapi, olumsuz davranışları tanıma ve değiştirme becerilerini geliştirir.

Uzun Vadeli Faydalar:

Kendini Tanıma: Terapi, gençlerin kendilerini daha iyi anlamalarını ve kendilerine yönelik farkındalıklarını arttırmalarını sağlar. Bu, gençlerin gelecekteki ilişkilerinde ve kariyer hedeflerinde kendine güven ve netlik oluşturur.

Duygusal Dayanıklılık: Terapi, gençlerin zor zamanlarda başa çıkmalarına yardımcı olacak duygusal dayanıklılığı geliştirir.

Mental Sağlık: Ergenlikte yaşanan duygusal ve psikolojik sorunlar, yetişkinlikte ciddi mental sağlık sorunlarına yol açabilir. Ergen terapisi, bu sorunları erkenden ele alarak gençlerin daha sağlıklı bir yetişkinlik dönemi geçirmelerine yardımcı olur.

Yaşam Becerileri: Terapi, gençlere problem çözme, karar verme, iletişim ve empati gibi hayat boyu kullanacakları becerileri öğretir.

Bu faydalar, terapinin ergenlerin mevcut zorluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, onların gelecekteki yaşamlarını daha sağlıklı ve tatmin edici hale getirmekte de önemli bir rol oynar.

RUH SAĞLIĞI İPUÇLARI İÇİN INSTAGRAM'DA @PSIKOLOGOYKUTEKINER'İ TAKİP EDİN!

× Size nasıl yardım edebilirim?