Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Kimdir?

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Kimdir?

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, çocuklar ve gençler arasında görülen ruhsal rahatsızlıklar, davranışsal sorunlar ve zihinsel hastalıkların tanılanması, tedavi edilmesi ve önlenmesine odaklanan özelleşmiş bir tıp branşıdır. Bu alanda uzmanlaşmış psikiyatristler, genç bireylerin duygusal, davranışsal ve psikolojik zorluklarıyla ilgilenmektedir. Bu branş, depresyon, anksiyete bozuklukları, davranışsal sorunlar, yeme bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), obsesif kompulsif bozukluk (OKB), travma sonrası stres bozukluğu (PTSD), otizm spektrum bozukluğu (ASD) ve diğer çeşitli psikiyatrik durumları kapsar.

Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri, genç hastaların karşılaştıkları zorlukları değerlendirir, kesin tanılar koyar ve onlara uygun tedavi yöntemlerini önerir. Sunulan tedavi yöntemleri arasında farmakolojik tedaviler, bireysel ve grup terapileri, aile terapisi ve diğer destekleyici stratejiler bulunmaktadır. Bu uzmanlar, genç bireylerin sağlıklı bir gelişim göstermeleri için aileler, eğitimciler ve diğer sağlık profesyonelleri ile yakın iş birliği içinde çalışır, böylece gençlerin kendi potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olur.

Hangi Durumlarda Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Başvurulur?

Duygusal Sorunlar: Çocuk ve gençlerde yaygın olarak rastlanan duygusal sorunlar; kaygı, depresyon, öfke, korku, üzüntü, suçluluk duygusu, utanç ve kendine güven eksikliği gibi durumları kapsar.

Davranışsal Sorunlar: Hiperaktivite, dikkat dağınıklığı, okula gitmeme, yalan söyleme, hırsızlık yapma, kavga etme ve hem okulda hem de evde gösterilen disiplin problemleri, çocuk ve ergenlerde görülen yaygın davranışsal sorunlardır.

Zihinsel Sağlık Problemleri: Otizm, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), yeme bozuklukları, tik bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) gibi çocuk ve ergenler arasında sıkça rastlanan zihinsel sağlık sorunları bulunmaktadır.

Yaşam Zorluklarıyla Başa Çıkma Güçlüğü: Aile içinde yaşanan ayrılık, kayıp, göç, ekonomik problemler, aile içi şiddet veya taciz ve çatışma gibi durumlar, çocukların ve gençlerin duygusal ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu tür durumlarla başa çıkamayan çocuklar psikolojik destek gerektirebilir.

Gelişimsel Gecikmeler: Doğuştan veya sonradan meydana gelen sağlık sorunları nedeniyle bazı çocuklarda gelişimsel gecikmeler görülebilir. Bu tür durumlar, çocuk ve ergen psikiyatristleri tarafından izlenerek gerekli müdahalelerin yapılması sağlanabilir.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, genç bireylerin sağlıklı bir şekilde gelişim göstermelerini destekleyen kritik bir alandır. Ebeveynlerin, çocuklarının duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına dikkat etmeleri ve gerektiğinde uzman yardımı alarak desteklemeleri büyük önem taşır.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Neden Önemlidir?

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, genç bireylerin sağlıklı bir biçimde gelişim göstermelerini sağlamak amacıyla kritik bir rol oynar. İşte bu disiplinin önem taşımasının temel sebepleri:

 1. Erken Müdahalenin Gücü: Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri, erken dönemde ruhsal rahatsızlıkları belirleyerek ve müdahale ederek, bu sorunların ilerleyerek daha büyük sorunlara dönüşmesini önleyebilirler. Erken müdahale yöntemi, genç bireylerin sağlıklı bir gelişim süreci izlemelerine imkan tanır.
 2. Sosyal Uyumun Sağlanması: Okul ve sosyal çevrelerinde uyum sorunları yaşayan çocuklar ve gençler için Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri, bu zorlukları tanımlayıp tedavi ederek, onların toplum içinde uyum sağlamalarına ve başarılı olmalarına destek olabilirler.
 3. Özgüven ve Benlik Saygısının Artırılması: Ruhsal zorluklar nedeniyle özgüven ve benlik saygısı problemleri yaşayan genç bireyler, Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri tarafından sunulan tedavilerle bu sorunların üstesinden gelebilir ve kendilerine olan güvenlerini geri kazanabilirler.
 4. Aile ve Sosyal İlişkilerin Güçlendirilmesi: Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri, genç bireylerin aile içi ve sosyal ilişkilerdeki zorluklarına müdahale ederek, onların aileleri ve arkadaşlarıyla daha sağlam ve pozitif ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilirler.
 5. Zihinsel Sağlığın İyileştirilmesi: Genç bireylerde görülen zihinsel sağlık problemlerini tedavi ederek, Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri, onların sağlıklı bir zihinsel yapıya kavuşmalarını ve günlük yaşamlarını daha olumlu ve mutlu bir şekilde sürdürebilmelerini sağlar.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, gençlerin duygusal, davranışsal ve zihinsel sağlığını koruyup geliştirmek için hayati bir alandır. Bu yüzden, ebeveynlerin çocuklarının psikolojik sağlığına dikkat etmeleri ve ihtiyaç duyulduğunda bir çocuk ve ergen psikiyatristiyle görüşmeleri büyük önem arz eder.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Davranış Bozuklukları
 • Depresyon ve kaygı bozukluğu
 • Dikkat Eksikliği
 • Hiperaktivite Bozukluğu,
 • Uyum Bozukluğu,
 • Takıntı ve Tik Bozuklukları,
 • Alkol ve Madde Kötüye Kullanım Bozuklukları
 • Otizm
 • İnternet ve bilgisayar teknolojileri aşırı kullanımı
 • İntihar düşünceleri, kendine zarar verme davranışı
 • Kaygı (anksiyete) bozuklukları (Ayrılma kaygısı, sosyal fobi )
 • Travma
 • Organik nedenlerle açıklanamayan Baş ağrısı, karın ağrısı gibi psikosomatik şikayetler
 • Davranış Bozuklukları (söz dinlememe, karşı gelme, yalan söyleme, izinsiz eşya alma vb)
 • Öğrenme bozuklukları (Disleksivb)
 • Obsesif kompulsif bozukluk (takıntılar)
 • Tik bozukluğu
 • Okul reddi
 • Sınav kaygısı
 • Kişilik sorunları
 • Uyku sorunları
 • Tuvalet alışkanlıkları (Alt ıslatma, organik olmayan kabızlık vb)
 • Yeme problemeleri (yemek yememe, yediğini çıkarma vb)
 • Konuşma bozuklukları (Kekemelik, geç konuşma vb)
 • Arkadaş uyumsuzluğu
 • Cinsel gelişim ve cinsellikle ilgili sorunlar
 • Dissosiatif bozukluk
 • Zeka geriliği
 • Psikoz (şizofreni vb) ve bipolar bozukluk

Çocuk Psikiyatri de Hangi Tedaviler Uygulanır?

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi tedavi yöntemleri çeşitlilik göstermektedir ve her bireyin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanabilir. Bu yöntemler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Farmakoterapi (İlaç Tedavisi): Bireyin yaşadığı psikiyatrik rahatsızlıklara yönelik özel ilaçlar kullanılarak yapılan tedavi yöntemidir.
 • Psikoterapi: Bireyin düşünce, duygu ve davranışlarını olumlu yönde değiştirmeyi hedefleyen, uzman bir terapist eşliğinde gerçekleştirilen terapi seanslarıdır.
 • Zihinsel Rehabilitasyon: Bireyin zihinsel fonksiyonlarını güçlendirmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan çeşitli terapötik tekniklerin ve egzersizlerin uygulandığı bir süreçtir.
 • Aile Görüşmeleri: Bireyin tedavi sürecine ailenin de dahil edilmesi, aile dinamiklerinin iyileştirilmesi ve aile üyeleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amacıyla yapılan görüşmelerdir.
 • Oyun Terapisi: Özellikle çocukların duygularını ifade etmelerine, travmaları işlemelerine ve çözüm yolları bulmalarına yardımcı olan, oyun ve yaratıcılık temelli bir terapi yöntemidir.

Tedavi sürecinin bir parçası olarak aşağıdaki değerlendirmeler de önemli bir yer tutmaktadır:

 • Bütünsel Psikiyatrik Tanısal Değerlendirme: Bireyin duygusal, davranışsal ve zihinsel durumunun kapsamlı bir şekilde incelenmesi, sorunların kök nedenlerinin anlaşılması ve uygun tedavi planının oluşturulması için yapılan değerlendirmedir.
 • Semptom Ölçek Uygulamaları: Bireyin psikiyatrik semptomlarının şiddetini ve yaygınlığını belirlemek amacıyla kullanılan standart ölçeklerdir.
 • Bilişsel Değerlendirme (Zeka) Testleri: Bireyin zeka seviyesi, öğrenme kapasitesi ve bilişsel becerilerinin değerlendirilmesi için kullanılan testlerdir.
 • Gelişim Değerlendirme Testleri: Bireyin fiziksel, duygusal ve sosyal gelişiminin yaşa uygun olup olmadığını değerlendirmek için kullanılan testlerdir.

Bu tedavi ve değerlendirme yöntemleri, çocuk ve ergenlerin sağlıklı bir zihinsel gelişim süreci izlemelerine ve karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olur.

Çocuk ve Ergen Psikoloğu Öykü Tekiner

Çocuk ve Ergen Psikoloğu Öykü Tekiner olarak, genç bireylerin ve ailelerinin karşılaştıkları duygusal, davranışsal ve zihinsel zorluklara çözüm bulmak için buradayım. Çocuklarınızın ve gençlerinizin sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve gelişmeleri için kapsamlı psikolojik destek ve rehberlik hizmetleri sunuyorum.

Alanında uzman bir psikolog olarak, çocuk ve ergenlerin yaşadıkları kaygı, depresyon, özgüven sorunları, okul ve sosyal çevre ile ilgili uyum zorlukları gibi birçok konuda yardımcı olmak için geniş bir yelpazede tedavi yöntemleri sunuyorum. Bu yöntemler arasında birebir psikoterapi seansları, aile danışmanlığı, oyun terapisi ve bilişsel davranışçı terapi gibi etkili yaklaşımlar bulunmaktadır.

Her bireyin ve ailenin benzersiz olduğunu biliyor ve bu yüzden her birine özel, bireyselleştirilmiş tedavi planları hazırlıyorum. Çocuk ve ergenlerin kendilerini güvende ve anlaşılmış hissetmeleri için destekleyici, şefkatli ve profesyonel bir ortam sağlıyorum. Ayrıca, ailelerle yakın işbirliği içinde çalışarak, evde olumlu değişiklikler yapılmasına ve sağlıklı iletişim becerilerinin geliştirilmesine yardımcı oluyorum.

Tedavi sürecinde, çocuk ve ergenlerin duygusal refahını artırmanın yanı sıra, onların sosyal becerilerini ve özsaygılarını güçlendirerek, yaşamın zorluklarıyla başa çıkmalarını sağlayacak araçlar sunuyorum. Bütünsel bir yaklaşım ile, genç bireylerin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine destek olmayı hedefliyorum.

Çocuğunuz veya ergeniniz için profesyonel psikolojik destek almak istiyorsanız, lütfen benimle iletişime geçin. Birlikte, onların mutlu, sağlıklı ve başarılı bireyler olmaları için gerekli adımları atabiliriz.

× Size nasıl yardım edebilirim?