Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Nedenleri ve Tedavisi

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Nedenleri ve Tedavisi

Çocuklarda öğrenme güçlüğü, bireyin beynindeki bilgi gönderme, alma ve işleme yeteneklerini olumsuz yönde etkileyen nörolojik bir durumu ifade eder. Bu durum, çocuğun okuma, yazma, konuşma, dinleme, matematiksel kavramları algılama ve genel anlamda öğrenme süreçlerinde zorluk yaşamasına neden olabilir. Öğrenme güçlükleri, farklı bozuklukları içeren bir grup durumu kapsar ve genellikle disleksi, dispraksi, diskalkuli, disgrafi gibi tanımlanabilir bozuklukları içerir. Bu bozukluklar arasında bazen birçok farklı türün aynı bireyde bir arada bulunması da mümkündür.

Her bir öğrenme güçlüğü türü, bireyin belirli bir beceri veya konuda zorlanmasına yol açar. Örneğin, disleksi, okuma ve yazma becerilerini etkilerken, dispraksi motor beceri ve koordinasyonu etkileyebilir. Diskalkuli matematiksel yeteneklerde zorluk yaratırken, disgrafi yazma becerilerini etkiler. Bu durumlar genellikle birbiriyle bağlantılıdır ve bir bireyde birden fazla öğrenme güçlüğü türünün bulunması oldukça yaygındır.

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Nasıl Tanımlanır?

Öğrenme güçlüğü, bireyin sözlü veya yazılı dilin anlaşılması ve kullanılması ile ilgili temel psikolojik süreçlerde bir veya birden fazla bozukluğa sahip olması durumunu ifade eder. Bu durum, dinleme, konuşma, okuma, heceleme veya matematiksel hesaplamalar yapma gibi temel dil becerilerindeki kusurlu eylemleri içerebilir. Öğrenme güçlükleri, bireyin bu alanlarda standart gelişim gösteren yaşıtlarına kıyasla belirgin bir zorluk yaşamasına neden olabilir. Bu durum genellikle disleksi, disgrafi, diskalkuli gibi belirli öğrenme güçlüğü türleri ile ilişkilidir. Her bir öğrenme güçlüğü, bireyin öğrenme süreçlerini farklı şekillerde etkileyebilir ve genellikle uzmanlar tarafından dikkatlice değerlendirilip tanı konulması gerekebilir.

Her Yavaş Öğrenme Öğrenme Güçlüğü Müdür?

Bazı çocuklar, bir konuyu ya da beceriyi yavaş bir tempoda öğrenmelerine rağmen, bu süreç sonunda olumlu bir şekilde sonuçlanabilir. Yani, çocuklar her ne kadar öğrenme sürecinde yavaş ilerlese de, nihayetinde başarıyla tamamlayabilirler. Ayrıca, bazı çocuklar belirli öğrenme türleriyle (örneğin, yeni bir dil, belirli bir etkinlik veya akademik bir konu öğrenme) ilgilenmeyebilir. Hatta spor veya diğer açık hava etkinlikleriyle de ilgilenmeyebilirler. Bu özellikler, çocuğun ilgi alanlarını yansıtabilir ve öğrenme güçlüğü belirtisi olmayabilir.

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Nelerdir?

Normal fizyolojik gelişim sürecinde, çocuğun belirli bir dizi temel bilişsel ve motor beceriyi kazanması beklenir. Bu gelişim sürecinde herhangi bir gecikme veya boşluk, potansiyel olarak öğrenme güçlüğü belirtisi olabilir. Ancak şu unutulmamalıdır ki, bir durumu tanı koymadan önce ve teşhis etmeden önce çeşitli testler ve değerlendirmeler yapılmalıdır.

En Yaygın Öğrenme Güçlükleri Nelerdir?

Öğrenme güçlüğü genellikle dört temel grupta incelenir ve her bir grup, farklı bir yetenek veya beceriyle ilgili zorlukları içerir:

 1. Disleksi: Disleksi, bir kişinin dil temelli zorluklar yaşadığı bir durumdur, bu da kelimeleri, cümleleri veya paragrafları anlamakta güçlük çekmeye neden olabilir.
 2. Diskalkuli: Diskalkuli, bir kişinin aritmetik problemleri çözmede ve matematik kavramlarını kavramada zorlandığı matematiksel bir yetersizlik olarak tanımlanabilir.
 3. Disgrafi: Disgrafi, bir kişinin harf oluşturmayı veya yazı yazma sürecinde zorlanmayı içeren bir durumdur.
 4. İşitsel ve Görsel İşleme Bozuklukları: İşitsel ve görsel işleme bozuklukları, bir kişinin normal işitme ve görme yeteneklerine rağmen dili anlamakta zorluk çektiği duyusal bir engeli ifade eder.

Her biri, bireyin öğrenme sürecini etkileyen özel zorlukları temsil eder ve bu zorlukların anlaşılması, uygun destek ve müdahalenin belirlenmesi için önemlidir.

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğünün Nedenleri Nelerdir?

Uzmanlar, öğrenme güçlüğünün belirli ve tek bir nedeninin olmadığı konusunda yapılan araştırmalar sonucu ortak bir görüşe ulaşmıştır. Çocuklarda öğrenme güçlüğünü etkileyen durumlar ve faktörler oldukça çeşitlidir:

 • Kalıtım: Ebeveynleri öğrenme güçlüğü yaşamış bir çocuğun aynı zorluğu geliştirmesi muhtemeldir.
 • Doğum Sürecinde veya Sonrasında Hastalık: Doğum sırasında veya sonrasında yaşanan bir hastalık veya yaralanma, öğrenme güçlüğüne neden olabilir.
 • Hamilelik Sürecindeki Etki: Hamilelik süreci sırasında, anne adayının uyuşturucu veya alkol tüketmesi, fiziksel travma yaşaması veya erken/uzun süreli doğum gibi faktörler, çocukta öğrenme güçlüğü riskini artırabilir.
 • Bebeklik Döneminde Önemli Olaylar: Doğumdan sonraki dönemde yüksek ateş, kafa travması veya yetersiz beslenme gibi durumlar, çocuğun öğrenme güçlüğü yaşama olasılığını artırabilir.
 • Çevresel Faktörler: Kurşun gibi toksinlere uzun süre maruz kalmak, çocuğun öğrenme sürecini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu tür toksinlere boya, seramik veya oyuncaklardan maruz kalmak da dahildir.
 • Komorbidite (Eşlik Eden Hastalık): Öğrenme güçlüğü, başka bir hastalığın süreci etkilemesiyle de ilişkilendirilebilir. Örneğin, okuma bozukluğu olan çocukların %25’inde aynı zamanda DEHB gibi diğer durumlar da görülebilir.

Bu faktörlerin anlaşılması, çocuğa uygun destek ve müdahalenin belirlenmesinde önemli bir adımdır.

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Tanısı Nasıl Konur?

Öğrenme güçlüğünün tanılanması, karmaşık bir süreçtir ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir. İlk adım, öğrenme güçlüğünün arkasında görme, işitme ve gelişimsel sorunların olup olmadığını belirlemektir. Bu tür testler tamamlandıktan sonra, psiko-eğitsel bir değerlendirme kullanılarak öğrenme güçlüğü olup olmadığı belirlenir. Bu değerlendirme, çocuğun entelektüel yeteneklerini ölçen bir test ile birlikte akademik başarıyı değerlendiren testleri içerir. Bu süreç, çocuğun zeka düzeyi (IQ) ile akademik başarısı arasındaki potansiyel farklılıkları belirleme amacını taşır. Elde edilen test sonuçlarına dayanarak, gerekli adımların atılması için uygun bir plan oluşturulur.

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuk İçin Neler Yapılabilir?

Eğer çocuğunuzda öğrenme güçlüğü belirtileri gözlemliyorsanız, bu durumu ele almak ve çözüm bulmak için hemen harekete geçmek önemlidir. İşte bu süreci yönlendirmenize yardımcı olacak önerilere göz atabilirsiniz:

 1. Profesyonel Yardım Alın: Okuma uzmanları veya alanında uzmanlaşmış profesyoneller, çocuğunuza akademik becerilerini geliştirmek için özel teknikler öğretebilir. Ayrıca, çocuğunuza organizasyon ve çalışma becerileri konusunda da rehberlik edebilirler.
 2. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP): Çocuğunuzun okuduğu okul veya bir özel eğitim uzmanı, çocuğunuza özel ihtiyaçlarına uygun bir BEP oluşturabilir. Bu program, çocuğunuzun öğrenme tarzına ve hızına uygun olarak tasarlanır.
 3. Terapi Seçeneklerini Değerlendirin: Bazı çocuklar öğrenme güçlüğüne bağlı olarak terapiden fayda görebilirler. Konuşma terapisi, dil sorunları olan çocuklara yardımcı olabilirken, mesleki terapi yazma sorunlarına odaklanabilir.
 4. Alternatif Terapilere Göz Atın: Müzik, sanat veya dans gibi alternatif terapiler, öğrenme güçlüğü çeken çocuklara destek olabilir. Bu terapiler, çocuğunuzun farklı yeteneklerini keşfetmesine ve geliştirmesine yardımcı olabilir.

Ebeveynlerin ve uzmanların işbirliği yaparak hedefler belirlemesi ve çocuğun gelişimini izlemesi önemlidir. Bu süreçte, kendi araştırmalarınızı yaparak çocuğunuz için en uygun yöntemleri belirleyebilirsiniz. Unutmayın ki erken müdahale, çocuğunuzun öğrenme güçlüğüyle başa çıkmasına yardımcı olabilir.

 

İzmir Psikolog ve Terapi Merkezi

Psikolog Öykü Tekiner

× Size nasıl yardım edebilirim?