Pika Sendromu Nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Pika Sendromu Nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Pika sendromu, insanlar tarafından genelde yenilmez olarak kabul edilen maddeleri sürekli ve tekrarlayarak tüketme durumudur. Toprak, kağıt ve saç gibi sıra dışı maddeler bu duruma örnek gösterilebilir. Bu alışkanlık sıklıkla zihinsel engelli bireylerde, otizm spektrum bozukluğu olanlarda ve şizofreni hastalarında görülen bir bozukluktur.

Pika Sendromu Nedir?

Pika sendromu, genellikle insanlar tarafından yenilemez olarak kabul edilen maddelerin tekrarlayıcı ve ısrarcı bir şekilde tüketilmesi durumudur. Toprak, kağıt ve saç gibi geleneksel olmayan maddelerin yenilmesini içerir. Bu durum, sıklıkla zihinsel gerilik, otizm spektrum bozukluğu, şizofreni gibi diğer ruhsal sağlık sorunlarıyla birlikte görülür ve çoğu zaman bu bozukluklarla ilişkilendirilir. Halk arasında çoğunlukla “toprak yeme” alışkanlığı olarak da tanınır. “Pika” terimi, Latince “pica pica” kelimesinden türemiş olup, saksağan kuşunu ifade eder. Bu kuşun, yuvasını yaparken her türlü objeyi kullanma davranışı pika sendromunun isimlendirilmesine ilham kaynağı olmuştur.

Pika sendromu ile mücadele eden bireyler tarafından tüketilen alışılmadık maddeler şunlardır:

 • Toprak
 • Tebeşir
 • İp
 • Yün
 • Saç
 • Bez
 • Kağıt
 • Sabun
 • Pudra
 • Boya
 • Sakız
 • Metal
 • Çakıl taşları
 • Kömür
 • Nişasta
 • Kil
 • Kül

Bu sendrom, çocukların davranışları üzerinden gözlemlenerek kolaylıkla fark edilebilir. Ancak resmi bir tanı için çocuğun en az iki yaşında olması beklenir. Bu, iki yaş altındaki çocukların dünyayı keşfetme sürecinde nesneleri ağızlarına götürme eğilimleri nedeniyle gereklidir. Pika sendromu olan kişilerde cıva veya kurşun zehirlenmesi, ağır nörolojik hasarlar gibi çeşitli sağlık sorunlarına rastlanabilir. Toprak yiyen bir birey, toprağın içindeki parazit yumurtalarını da vücuduna alabilir. Maddelerin zararlı etkileri, sürekli tüketim sonucunda zamanla ortaya çıkabilir. Çocuklarda ise ağır nörolojik sorunlara, dikkat eksikliğine, davranış bozukluklarına ve eğitimdeki başarı düşüklüklerine yol açabilir. Ayrıca, çocukların büyüme ve gelişiminde gerilikler görülebilir.

Yetişkinlerde Pika Sendromu

Pika sendromu sadece çocukları değil, yetişkinleri de olumsuz yönde etkiler. Libido kaybı veya cinsel performansta yaşanan düşüş gibi ciddi sorunlar bu etkiler arasındadır. Bu nedenle, sendromun erken teşhis edilmesi, önlenmesi ve uygun tedavi yöntemleriyle müdahale edilmesi büyük önem taşır.

Hamilelikte Pika Sendromu

Yetişkinlerde görülen pika sendromu, özellikle hamile kadınlarda ortaya çıkmaktadır. Hamilelik sırasında, anne adayının vücudundaki belirli besin maddelerinin eksikliğini giderme içgüdüsüyle, genellikle yenilmeyen maddelere yönelmesi bu durumun bir göstergesidir. Gebeler, kil, toprak veya cam gibi besin olmayan maddelere karşı aşerme gösterebilirlerse, bu pika sendromu belirtisi olabilir. Yapılan testler genelde anemi (kansızlık) bulgularını ortaya çıkarır. Bu sendromun hem annenin hem de bebeğin sağlığını olumsuz etkileme potansiyeli olduğundan, belirtilerin erken fark edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemlidir.

Pika Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Pika sendromu, gıda dışı çeşitli maddelerin tüketilmesi nedeniyle, hem kadınlar hem de erkeklerde çeşitli sağlık komplikasyonlarına yol açabilir. Toksik ve zararlı maddelerin alınmasıyla bireyin vücudunda çeşitli sağlık sorunları gelişebilir. Bu sendromun ortaya çıkardığı başlıca sağlık problemleri şunlardır:

 • Karın ağrıları,
 • Sindirim sistemi sorunları, kabızlık ya da ishal gibi ve bağırsaklarda hasar oluşumu,
 • Dışkıda kan görülmesi,
 • Diş etlerinde ve dişlerin yüzeyinde hasarlar,
 • Tüketilen maddeler yoluyla bulaşabilecek enfeksiyonlar ve parazit kaynaklı hastalıklar,
 • Özellikle kurşun içeren boyalara uzun süre maruz kalmak sonucu kurşun zehirlenmesi gibi zehirlenme vakaları.

Bu sorunların erken teşhis ve tedavisi, pika sendromunun olumsuz etkilerini minimize etmek için önemlidir.

Pika Sendromu Nedenleri Nelerdir?

Pika sendromu, bireylerin gıda olmayan maddeleri yeme eğilimi göstermesiyle karakterize bir durumdur. Bu sendromun kesin bir nedeni olmamakla birlikte, çeşitli faktörlerin bu duruma katkıda bulunduğu bilinmektedir. En yaygın olarak karşılaşılan tetikleyiciler arasında demir ve çinko gibi temel besin maddelerinin eksikliği, yanı sıra B1 ve B6 vitaminlerinin yetersiz alımı bulunur. Bu eksiklikler, yanlış beslenme düzenleri ve genel beslenme yetersizlikleri ile birleştiğinde pika sendromuna yol açabilir.

Bu durum, özellikle hamilelikte görülen demir eksikliği anemisi gibi belirli durumlarda daha sık rastlanabilir. Aynı zamanda, obsesif kompulsif bozukluk veya şizofreni gibi psikiyatrik rahatsızlıkları olan kişilerde, zihinsel engelli veya otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde de bu eğilim gözlemlenebilir. İlginç bir şekilde, bazı kültürlerde gıda dışı maddelerin tüketimi toplumsal olarak kabul görebilir, bu da bölgesel farklılıkların da pika sendromunun görülme sıklığı üzerinde etkili olabileceğini gösterir. Gerçekten de, gelişmiş ülkelerde bu sendromun yaygınlığı yaklaşık %12 iken, daha az gelişmiş ülkelerde bu oran %51’e kadar çıkabilmektedir.

Psikolojik faktörler de pika sendromunun ortaya çıkmasında önemli bir rol oynar. Yoğun stres, sevgi ve güven eksikliği, sağlıksız ebeveyn-çocuk ilişkileri, istismar, aile içi problemler ve huzursuz ilişkiler bu sendromun psikolojik tetikleyicileri arasındadır. Bu faktörler, bireyin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmamasının sonucu olarak pika sendromuna yol açabilir.

Toprak yeme eğilimi gibi bazı pika vakaları, demir eksikliği anemisi ile doğrudan ilişkilendirilmiş olup, bu durumun hem sonucu hem de nedeni olarak görülebilir. Yani, toprak yeme demir eksikliğinden kaynaklanabilirken, bu alışkanlık aynı zamanda demir eksikliğini daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, pika sendromunun altında yatan nedenlerin ve tetikleyicilerin karmaşık doğası, bireysel vakalarda detaylı bir değerlendirme ve yaklaşım gerektirir.

Pika Sendromu Kimlerde Görülür?

Pika sendromu, çocuklarda özellikle 2 ila 6 yaş arasında yaygın olarak görülen bir durumdur. Bu sendrom, çocukların gıda olmayan maddeleri tüketme davranışı sergilemesiyle karakterize edilir ve genellikle çocuğun davranışlarının yakından izlenmesi yoluyla fark edilir. Tanı için, çocuğun en az iki yaşında olması gerektiği kabul edilir. Bu rahatsızlık, özellikle belirli risk gruplarında daha sık görülme eğilimindedir.

Risk grupları arasında, ailesel sorunlar yaşayan çocuklar öne çıkar. Örneğin, anne ve babası boşanmış, istismara uğramış veya aile içindeki bağları zayıflamış çocuklar bu sendrom için daha yüksek risk taşır. Ayrıca, epilepsi, otizm, zihinsel rahatsızlıklar veya gelişim geriliği gibi sağlık sorunlarına sahip olan çocuklarda da pika sendromuna rastlanma olasılığı artar. Şizofreni tanısı almış bireyler de yüksek riskli gruplar arasında yer alır.

Pika sendromunun yaygınlığı, coğrafi ve sosyoekonomik faktörlere de bağlıdır. Özellikle sosyoekonomik olarak daha az gelişmiş bölgelerde, beslenme kaynaklarının kısıtlı olması bu durumu tetikleyebilir. Yetersiz beslenme, çocuklarda bu sendromun gelişimine zemin hazırlayabilir. Kırmızı et, yoğurt, süt, ve yumurta gibi temel besin maddelerinin yetersiz tüketimi, bu sendromun oluşumunda önemli bir faktör olarak kabul edilir.

Genel olarak, pika sendromu, çocuklarda görülen ve birden fazla faktörün etkileşimiyle ortaya çıkan karmaşık bir rahatsızlıktır. Sosyal, psikolojik ve beslenmeyle ilgili faktörlerin birleşimi, bu sendromun gelişiminde önemli rol oynar. Bu nedenle, risk altındaki çocukların erken tanı ve tedavisi için ailelerin ve sağlık profesyonellerinin bu konuda bilinçli olmaları gerekmektedir.

Pika Sendromu Nasıl Anlaşılır?

Pika sendromunun tanısı, belirli belirtilerin ve davranış kalıplarının dikkatli bir şekilde gözlemlenmesi ile mümkündür. Çocukların erken yaşlarda her türlü nesneyi keşfetme merakından dolayı ağızlarına götürmeleri normal bir davranıştır. Ancak, bu sendromun tanımında, söz konusu davranışın alışkanlık halini alması ve belirli bir süre boyunca devam etmesi kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, bir kişinin gıda dışı maddeleri tüketme davranışını bir ay veya daha uzun süre sürdürmesi, pika sendromu açısından bir uyarı işareti olarak kabul edilir.

Pika sendromu teşhisinde dikkate alınması gereken başka bir önemli faktör de kültürel, dini ya da geleneksel alışkanlıklardır. Örneğin, Amerika ve Afrika’da, gebelik sırasında bazı kadınların bulantılarını hafifletmek amacıyla çamaşır sodası gibi atipik maddeleri tüketme eğilimleri gözlemlenebilir. Bu tür davranışlar, belirli bir kültürel veya geleneksel bağlam içerisinde normal kabul edilebilir ve dolayısıyla bu durumlar pika sendromu olarak değerlendirilmez.

Pika sendromunun teşhis kriterleri, bu nüansları dikkate alarak aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Gıda dışı maddelerin tüketilmesi davranışının bir aydan daha uzun süre devam etmesi,
 • Bu tür davranışların sürekli olarak tekrar edilmesi,
 • Davranışın, genellikle 1,5 ila 2 yaşından büyük çocuklarda gözlemlenmesi,
 • Davranışın herhangi bir kültürel, dini veya geleneksel nedenle açıklanamaması.

Bu kriterler, pika sendromunun doğru bir şekilde tanınması ve tedavi edilmesi için önemlidir. Tanı sürecinde, kültürel ve bireysel faktörlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Pika Sendromu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Pika sendromunun etkili bir şekilde tedavi edilebilmesi için, öncelikle bu duruma yol açan temel nedenlerin tespit edilmesi gereklidir. Bu süreçte, çocuğun genel sağlık durumunun kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi önem taşır. Bu değerlendirme, çocuğun fiziksel, psikososyal ve nörolojik durumunun dikkatli bir şekilde incelenmesini içerir. Bu aşamada, olası demir eksikliği, mineral eksiklikleri ve diğer beslenme yetersizliklerini belirlemek için gerekli testler yapılabilir.

Pika sendromunun tedavisinde, sıklıkla, çocuğun beslenme düzenindeki eksikliklerin giderilmesi yeterli olabilmektedir. Özellikle, vücutta eksik olan minerallerin ve besinlerin takviye edilmesiyle birlikte, yeme bozukluklarının üstesinden gelinmesi mümkündür. Eğer çocuk demir eksikliği yaşıyorsa, bu eksikliğin giderilmesi için karaciğer, kırmızı et, pekmez, yumurta, baklagiller ve yeşil sebzeler gibi demir açısından zengin gıdaların tüketilmesi önerilir.

Eğer beslenme düzenindeki iyileştirmeler ve takviyeler sonrasında problemli davranışlar devam ederse, bu durumda davranışsal müdahaleler gerekebilir. Bu müdahaleler, çocuğun pika sendromuna yönelik davranışlarını değiştirmeye ve yönetmeye yardımcı olmak için tasarlanmış stratejileri içerir. Böylece, çocuğun sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimsemesi ve gıda dışı maddeleri tüketme eğiliminin önlenmesi hedeflenir. Bu yaklaşımlar, çocuğun genel sağlığını korumak ve iyileştirmek için kritik önem taşır.

 

İzmir Psikolog ve Terapi Merkezi

Psikolog Öykü Tekiner

× Size nasıl yardım edebilirim?