Ebeveyn Ayrılıklarında Ne Yapmak Gerekir?

Ebeveyn Ayrılıklarında Ne Yapmak Gerekir?

Boşanma, özellikle çocukların gözünde, aile yapısının ve yaşamlarının temel taşlarını sarsabilir. Çocuk için ailesi, genellikle bir güven sığınağıdır ve ebeveynlerin bir arada olmadığı bir hayat senaryosunu çoğunlukla hayal bile edemezler.

Ebeveynlerin ayrılığı, çocuğun bilindik ve güvende hissettiği dünyasını tepetaklak eder. Alışık olduğu yaşam rutini ve günlük ritmi değişirken, her iki ebeveynle olan ilişkisini de yeniden şekillendirmesi gerekir. Bu, çocuğun hem annesinin hem de babasının yeni yaşam tarzlarına adapte olmasını gerektiren zorlu bir süreçtir.

Ebeveynler arasında yaşanan ciddi anlaşmazlıklar, tartışmalar ve şiddet, çocuğun yetişkinlere, kendine ve genel olarak dış dünyaya bakış açısını derinden etkileyebilir. Bir zamanlar sağlam ve değişmez olarak gördüğü aile yapısının bu kadar kırılgan olabileceğini keşfetmesi, onun duygusal dünyasında travmatik etkilere yol açabilir. Boşanma sırasında karşılaştığı bu zorluklar, çocuğun duygusal ve davranışsal yanıtlarını, düşüncelerini ve genel tutumunu değiştirebilir.

Bu durum, çocuğun yaşamında derinlemesine bir değişim dönemi olarak görülmelidir ve ebeveynler, bu süreçte ona gereken desteği sağlamalıdır. Boşanma sürecinin çocuğun psikolojik sağlığına nasıl etki ettiğini anlamak, onun bu dönemden en az hasarla geçebilmesi için hayati önem taşır.

Boşanmış Ailede Çocuk Psikolojik Olarak Nasıl Etkilenir?

Boşanma, çocuklar için duygusal, sosyal ve bilişsel olarak önemli etkilere yol açabilir. Çocuğun yaşına, kişiliğine, boşanma öncesi ve sonrası ebeveyn tutumlarına göre etkileri farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak boşanmış ailelerde çocukların yaşadığı bazı yaygın duygusal ve psikolojik etkiler şunlardır:

Duygusal Tepkiler: Boşanma haberini aldıklarında çoğu çocuk şok, inkâr, üzüntü, öfke, suçluluk ve kafa karışıklığı gibi duygusal tepkiler gösterebilir.

Suçluluk Hissi: Özellikle küçük çocuklar, boşanmanın kendilerinin yaptığı bir şeyden kaynaklandığını düşünebilir ve bu yüzden suçluluk duyabilirler.

Güvensizlik: Ebeveynler arasındaki güvensizlik, çocukların diğer insanlara güven duymalarını zorlaştırabilir.

Korku ve Kaygı: Çocuklar, bir ebeveyni kaybetme veya terk edilme korkusu yaşayabilirler. Aynı zamanda ekonomik zorluklar, yeni bir okula gitme veya yeni bir eve taşınma gibi değişikliklerle ilgili endişeler de taşıyabilirler.

Regressif Davranışlar: Özellikle küçük çocuklarda, önceki aşamalara geri dönüş olarak alt ıslatma veya parmak emme gibi regressif davranışlar gözlenebilir.

Okul Başarısında Düşüş: Boşanmanın stresi, çocukların okul başarısını ve konsantrasyonunu etkileyebilir.

Sosyal Değişiklikler: Çocuklar, arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde değişiklikler yaşayabilirler. Boşanma nedeniyle sosyal izolasyon hissi veya utanç duygusu yaşayabilirler.

Özsaygıda Azalma: Bazı çocuklar, boşanma nedeniyle özsaygılarının azaldığını hissedebilirler.

Uyum Problemleri: Çocuklar, ebeveynlerin yeni yaşam tarzlarına veya ebeveynlerinin yeni partnerlerine uyum sağlamakta zorlanabilirler.

Rol Karmaşası: Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar, boşanmış bir ebeveynine daha fazla destek olma veya evdeki sorumlulukları üstlenme eğiliminde olabilir.

Depresyon ve Anksiyete: Boşanma, çocuklarda depresyon ve anksiyete belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Boşanma süreci ve sonrasında ebeveynlerin tutumu, çocuğun bu süreci nasıl deneyimlediği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Çocuk Boşanma Kararından Nasıl Haberdar Olmalı?

Ebeveynlerin boşanma kararı, çocuklar için oldukça hassas ve travmatik bir süreç olabilir. Bu nedenle, bu bilgiyi çocuğa iletmek için doğru bir şekil ve zamanlama seçmek esastır. Çocuğa boşanma kararını bildirirken göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli hususlar şunlardır:

Doğru Zamanlama: Boşanma kararı kesinleştiğinde ve ebeveynler bu konuda aynı sayfada olduğunda çocuğa bilgi verilmelidir. Kararın henüz emin olunmadığı dönemlerde çocuğun bu durumdan haberdar olması, onun daha fazla belirsizlik ve endişe hissetmesine neden olabilir.

Birlikte İletim: Mümkünse, her iki ebeveyn de çocuğa boşanma kararını birlikte açıklamalıdır. Bu, ebeveynlerin birlikte hareket ettiğini ve çocuğun her iki ebeveyni tarafından da desteklendiğini gösterir.

Açık ve Basit Bir Dil Kullanın: Çocuğun yaşı ve anlama kapasitesine uygun bir dil seçilmelidir. Karışık ya da aşırı detaylı bilgilerden kaçınılmalı, basit ve net ifadelerle durum açıklanmalıdır.

Suçluluk Hissini Azaltın: Çocuğun, boşanma kararının kendi yaptığı ya da yapmadığı bir şeyden kaynaklanmadığını anlaması çok önemlidir. Ebeveynler, bu kararın çocukla ilgili olmadığını vurgulamalıdır.

Duygusal Destek Sağlayın: Çocuğun duygusal tepkilerine saygı duyulmalı, hislerini ifade etmesi için ona alan tanınmalıdır. Ebeveynler, çocuğun üzgün, kızgın ya da korkmuş olabileceğini kabullenmeli ve bu duyguları yaşamasına izin vermelidir.

Soru ve Endişeleri Dinleyin: Çocuklar, boşanma hakkında birçok soru ve endişe taşıyabilirler. Ebeveynler, bu soruları sabırla dinlemeli ve çocuklarının endişelerini hafifletmeye çalışmalıdır.

Günlük Rutini Koruyun: Boşanma süreci boyunca, çocuğun günlük rutininin mümkün olduğunca aynı kalmasını sağlamak, onun bu dönemi daha iyi atlatmasına yardımcı olabilir.

Profesyonel Yardım: Çocuğun boşanma sürecini kabullenmekte zorlandığını düşünüyorsanız, bir çocuk psikologu veya danışmanından yardım almayı düşünebilirsiniz.

Boşanmış Ailede Çocuk Psikolojisi: Aile Nelere Dikkat Etmelidir?

Boşanma, çocuklar için zorlayıcı ve travmatik bir deneyim olabilir. Ancak ebeveynlerin yaklaşımı, çocukların bu süreci ne kadar sağlıklı atlatacakları konusunda belirleyici bir faktördür. Boşanmış ailede çocuğun psikolojik olarak sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için ailenin dikkate alması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Stabilite Sağlayın: Boşanma, çocuklar için büyük bir değişikliktir. Ebeveynler, bu değişikliklerin ortasında çocukları için bir stabilite hissi oluşturmaya çalışmalıdır. Bu, günlük rutinlerin, okul aktivitelerinin ve diğer alışkanlıkların sürdürülmesi anlamına gelebilir.

Çocukları Koruyun: Ebeveynler arasında yaşanan çatışmalardan veya boşanma sürecindeki karmaşıklıklardan çocukları mümkün olduğunca koruyun. Ebeveynlerin anlaşmazlıkları, çocukların yanında yaşanmamalıdır.

Açık İletişim Kurun: Çocuklarınızla açık ve dürüst bir iletişim kurun. Onlara ne olduğunu, ne olacağını ve bu süreçte nasıl hissetmeleri gerektiği konusunda baskı yapmadan bilgi verin.

Suçlama ve Eleştirmeden Kaçının: Diğer ebeveyni suçlamak veya eleştirmek çocuk için ekstra stres yaratır. Çocuğunuzun diğer ebeveyniyle olan ilişkisini destekleyin.

Duygusal Destek Olun: Çocuğunuzun duygusal olarak ne hissettiğini anlamaya çalışın ve ona bu duyguları ifade etme alanı tanıyın.

Uyum Sağlamalarına Yardımcı Olun: Yeni yaşam düzenine, belki yeni bir eve veya okula alışmaları için onlara destek olun.

Sürekliliği Sağlayın: Her iki ebeveyn de çocukların hayatında aktif ve sürekli bir şekilde yer almalıdır.

Profesyonel Yardıma Açık Olun: Boşanma sürecinin çocuk üzerindeki olası etkilerini azaltmak için bir çocuk terapisti veya danışmanıyla çalışmayı düşünün.

Yeni Partnerlere Dikkatli Yaklaşın: Ebeveynlerin yeni ilişkilere girmesi ve bu kişileri çocukların hayatına dahil etmesi hassas bir konudur. Bu süreçte aceleci olmamalı ve çocuğun duygularına dikkat edilmelidir.

Eğitime Önem Verin: Boşanma süreci çocuğun okul yaşantısını etkileyebilir. Okul performansında bir değişiklik olup olmadığını takip edin ve gerektiğinde öğretmenleri ve okul danışmanlarıyla iletişimde bulunun.

Kendi Duygusal Sağlığınıza Dikkat Edin: Ebeveynler olarak kendi duygusal ihtiyaçlarınızı göz ardı etmemelisiniz. Kendinize de bakım yaparak, çocuğunuz için daha güçlü ve destekleyici olabilirsiniz.

Boşanma Sürecinde Hangi Davranışlardan Kaçınılmalı?

Boşanma, ebeveynler için zorlayıcı bir süreç olduğu kadar, çocuklar için de duygusal ve psikolojik olarak travmatik olabilir. Bu süreçte, çocukların daha fazla zarar görmemesi ve olumsuz etkilenmemesi için ebeveynlerin kaçınması gereken bazı davranışlar bulunmaktadır:

Ebeveynler Arasında Çatışma: Çocukların yanında veya onların duyabileceği bir şekilde tartışmaktan ve çatışmaktan kaçının. Çatışmalı ortamlar, çocukların duygusal sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Çocuğu Arabulucu Olarak Kullanma: Çocuğu diğer ebeveynle iletişim kurmak için bir araç ya da mesaj taşıyıcı olarak kullanmaktan kaçının.

Diğer Ebeveyni Suçlama veya Eleştirme: Çocuğunuzun yanında diğer ebeveyni suçlamak veya onun hakkında olumsuz konuşmak, çocuğun kendi kendine suçluluk veya loyosite bunalımı yaşamasına neden olabilir.

Çocuğun Duygularını Göz Ardı Etme: Çocuğunuzun duygularını ve endişelerini ciddiye alın. “Senin için en iyisi bu” ya da “Buna alışacaksın” gibi cümleler yerine, onların hislerini ifade etmelerine olanak tanıyın.

Çocuğu Seçim Yapmaya Zorlama: “Benimle mi kalmak istersin yoksa annenle/babanla mı?” gibi sorularla çocuğu iki ebeveyn arasında seçim yapmaya zorlamaktan kaçının.

Ebeveyn Olarak Sorumluluklardan Kaçma: Boşanma, ebeveynlerin sorumluluklarından kaçmaları için bir gerekçe olmamalıdır. Çocuğunuzla ilgilenmeye, onunla zaman geçirmeye ve onun ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edin.

Çocuğun Diğer Ebeveynle İletişimini Engelleme: Çocuğunuzun diğer ebeveyniyle iletişim kurmasını veya onunla zaman geçirmesini engellemekten kaçının.

Finansal Sorunları Çocukla Paylaşma: Boşanma sonrası finansal zorlukları çocukla paylaşmak, onların daha fazla endişelenmelerine ve stres yaşamalarına neden olabilir.

Kendi Duygusal Yüklerinizi Çocuğa Yansıtmama: Boşanma sürecinde yaşadığınız kızgınlık, üzüntü veya hayal kırıklığı gibi duyguları çocuğunuza yansıtmaktan kaçının.

Yeni Partnerleri Hemen Tanıtmama: Yeni bir ilişkiye başladığınızda, bu kişiyi çocuğunuza tanıtmadan önce ilişkinin ciddiyetini ve sürekliliğini değerlendirin. Çocuğunuz için ekstra bir kafa karışıklığına veya belirsizliğe neden olabilecek durumları önlemeye çalışın.

Boşanmış Ailede Çocuk ve Diğer Aile Bireyleri için Psikolojik Destek Göz Ardı Edilmemeli

Boşanma, sadece çiftin kendisini değil, aynı zamanda çocukları ve diğer aile bireylerini de derinden etkileyebilir. Bu nedenle psikolojik desteğin önemi, boşanma sürecinde ve sonrasında sıklıkla göz ardı edilmemelidir.

Çocuk için Psikolojik Destek: Boşanma, çocuklar için kafa karıştırıcı, korkutucu ve üzücü olabilir. Duygusal destek, çocuğun bu zor dönemde hislerini işlemesine ve anlamasına yardımcı olabilir. Profesyonel bir çocuk terapisti, çocuğun boşanmayı anlamasına ve bu değişikliğe uyum sağlamasına yardımcı olabilir.

Boşanan Ebeveynler İçin Destek: Boşanma süreci, ebeveynler için de zordur. Ebeveynlerin kendi duygusal ihtiyaçlarına dikkat etmeleri ve bu süreçte destek aramaları, hem kendi sağlıkları hem de çocukları için oldukça önemlidir. Psikoterapi, stresle başa çıkma stratejileri kazandırmada etkili olabilir.

Diğer Aile Bireyleri için Destek: Dedeler, nineler, teyzeler, amcalar ve diğer yakın aile bireyleri de bu süreçten etkilenebilir. Onlar da çocuğun duygusal durumunu endişeyle takip eder ve onlara nasıl destek olabilecekleri konusunda kafa karışıklığı yaşayabilirler. Aile danışmanlığı, ailenin geniş bir bölümünü içerebilir ve herkesin boşanmanın getirdiği değişikliklere nasıl yanıt vereceğini anlamasına yardımcı olabilir.

Aile İçi İletişimi Güçlendirme: Aile terapisi, ebeveynlerin ve diğer aile bireylerinin çocuğun ihtiyaçlarına daha duyarlı olmasını sağlamak için iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Yeni Yaşam Tarzına Uyum: Boşanma sonrası aile, yeni bir yaşam tarzına adapte olmalıdır. Bu süreçte, değişen aile dinamiklerini anlama ve bunlara uyum sağlama konusunda rehberlik edebilecek profesyonel yardım almak faydalı olabilir.

Ebeveynlik Becerileri: Boşanma sonrası ebeveynlik zor olabilir. Ebeveynlik danışmanlığı, ebeveynlere çocuklarını destekleme ve onların ihtiyaçlarına yanıt verme konusunda yardımcı olabilir.

 

İzmir Psikolog ve Terapi Merkezi

Psikolog Öykü Tekiner

× Size nasıl yardım edebilirim?