EMDR Terapisi Nedir? EMDR Tedavisi Nasıl Uygulanır?

EMDR Terapisi Nedir? EMDR Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), yani Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme terapisi, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer anksiyete bozukluklarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir psikoterapi türüdür. Psikolog Dr. Francine Shapiro tarafından 1987’de geliştirilen EMDR, kişinin travmatik olayları işlemesine ve bunların neden olduğu duygusal stresi azaltmasına yardımcı olur.

EMDR Terapisinin Tarihçesi

EMDR terapisi, Dr. Francine Shapiro’nun 1987’deki buluşundan bu yana hızla gelişmiştir. Shapiro, bir deney sırasında göz hareketlerinin rahatsızlık verici düşünceler üzerindeki etkisini keşfetti ve bu bulguyu, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) olan kişilere yardımcı olacak bir terapi türü geliştirmek için kullandı. O zamandan bu yana, EMDR’nin çeşitli ruh sağlığı sorunlarıyla başa çıkmak için etkili bir yöntem olduğu kanıtlanmıştır ve dünya çapında birçok terapist tarafından kullanılmaktadır.

EMDR Terapisinin Temel İlkeleri

EMDR terapisinin arkasındaki temel ilke, travmatik bir olayın beyinde düzgün işlenememesi ve kişinin o olayı tekrar tekrar yaşamasına neden olması fikridir. EMDR, kişinin bu travmatik anıları düzgün bir şekilde işlemesine ve onlarla başa çıkmasına yardımcı olur.

Terapi genellikle sekiz aşamadan oluşur: Tarihçe ve tedavi planlama, hazırlık, değerlendirme, deşarj, kurulum, vücut taraması, kapatma ve yeniden değerlendirme. Bu aşamaların her biri, terapistin ve kişinin birlikte çalışarak anıları, duyguları ve bedensel hisleri ele almasını ve bu bilgileri kullanarak belirli hedeflere ulaşmasını sağlar.

EMDR Terapisi Teknikleri ve Uygulama Süreci

EMDR terapisinin merkezinde, bilateral stimülasyon adı verilen bir teknik bulunur. Bu, genellikle hastanın gözlerini sağa ve sola doğru hızlı bir şekilde hareket ettirerek gerçekleştirilir, ancak aynı zamanda sesler veya dokunsal uyarılar da kullanılabilir.

EMDR seansları genellikle bir veya iki saat sürer ve tedavi süreci, kişinin ihtiyaçlarına ve travmanın karmaşıklığına bağlı olarak birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilir. EMDR’nin uygulama süreci, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

  1. Tarihçe ve tedavi planlaması: Terapist, hastanın yaşam öyküsünü ve belirgin travmatik olayları derinlemesine anlamak için bir dizi görüşme yapar. Bu bilgiler, tedavi planının oluşturulması ve hedeflenen anıların belirlenmesi için kullanılır.
  2. Hazırlık: Terapist, hastayı EMDR tedavisine ve kullanılacak tekniklere hazırlar. Bu aşama genellikle hastayı rahatlatacak ve güvende hissettirecek tekniklerin öğretilmesini içerir.
  3. Değerlendirme: Terapist, hastanın hedeflenen travmatik anıyı değerlendirmesini sağlar. Bu aşama, hastanın anıya bağlı duygularını ve bedensel duyumlarını tanımlamasını ve anının şimdiki zamanla bağlantısını değerlendirmesini içerir.
  4. Duyarsızlaştırma: Hastanın göz hareketleriyle yönlendirildiği ve anıyı zihninde canlandırdığı aşama. Terapist, hastanın travmatik anıyı yeniden işlemesine yardımcı olur.
  5. Yerleştirme: Hastanın olumlu inançları güçlendirmesini ve negatif inançları terk etmesini sağlar.
  6. Beden taraması: Hastanın travmatik anıyla ilgili kalan bedensel duyumlarına odaklanır ve bunları çözmeye yardımcı olur.
  7. Kapanış: EMDR seansını sonlandırmak için kullanılır, bu genellikle hastanın rahatlama tekniklerini uyguladığı ve terapistin hastanın durumunu değerlendirdiği bir süreçtir.
  8. Yeniden değerlendirme: Terapist, hastanın ilerlemesini değerlendirir ve gerektiğinde tedavi planını ayarlar.

EMDR terapisi, genellikle bire bir terapi seansları sırasında uygulanır, ancak grup terapisi formatında da uygulanabilir. Her durumda, terapi süreci tamamen kişiselleştirilmiş olup hastanın belirli ihtiyaçlarına ve hedeflerine odaklanır.

EMDR Terapisinin Kullanıldığı Durumlar

EMDR, çeşitli psikolojik durumlar ve rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Bşlangıçta travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) tedavisi için geliştirilmiş olmasına rağmen, EMDR’nin diğer durumları tedavi etmedeki etkinliği de kanıtlanmıştır. İşte bu durumlardan bazıları: borderline, kişilik bozuklukları, disosiyatif bozukluklar, travma sonrası stres bozukluğu, somatoform bozukluk, okb, alerjiler, şizofreni, fobiler, migren, otoimmün hastalıklar, bipolar bozukluk, astım, bağımlılık, depresyon, kanser, anksiyete bozuklukları, panik bozukluk şeklindedir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğunda EMDR Terapisi

EMDR, TSSB tedavisinde altın standartlardan biri olarak kabul edilir. TSSB, kişinin travmatik bir olayı yeniden yaşama hissi, kâbuslar ve ani ve yoğun korku veya öfke gibi belirtilerle karakterizedir. EMDR, hastanın travmatik anıları işlemesine ve bu anıların neden olduğu duygusal yükü hafifletmesine yardımcı olur.

Anksiyete Bozuklukları ve EMDR Terapisi

EMDR, anksiyete bozuklukları tedavisinde de etkili olabilir. Özellikle panik bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu ve genel anksiyete bozukluğu gibi durumlar söz konusu olduğunda, EMDR tedavisi bireylerin anksiyete belirtilerini yönetmesine ve altta yatan travmatik olayları çözmesine yardımcı olabilir.

Depresyon ve EMDR Terapisi

Depresyon, genellikle travmatik yaşam olaylarının bir sonucu olabilir. EMDR, bu travmatik olayların üstesinden gelmeye ve depresyon belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak, EMDR genellikle depresyon tedavisinde başka terapilerle birlikte kullanılır.

Çocuklarda EMDR Terapisi

EMDR, çocuklar ve gençlerde travmanın ve stresin neden olduğu sorunları çözmek için de kullanılır. Örneğin, aile içi şiddet, cinsel istismar veya zorbalık gibi durumlardan kaynaklanan travmaları tedavi etmek için kullanılabilir. Çocuklarla çalışırken, terapist genellikle oyun veya çizim gibi çocuk dostu teknikler kullanır.

Her durumda, EMDR’nin etkinliği genellikle kişinin belirli durumuna, terapistin deneyimine ve EMDR terapisinin diğer tedavi biçimleriyle birlikte nasıl kullanıldığına bağlıdır. Bu nedenle, EMDR’nin bir tedavi olarak uygun olup olmadığına karar verirken bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

EMDR ve Bilişsel Davranışçı Terapi Karşılaştırması

Hem EMDR hem de BDT, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve anksiyete bozuklukları gibi durumları tedavi etmek için etkili yöntemlerdir. Ancak, iki tedavi türü farklı yöntemler ve teknikler kullanır.

BDT, genellikle bireyin düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirmeye odaklanır. Birey, olumsuz düşünceleri tanımayı ve bunları daha sağlıklı düşüncelerle değiştirmeyi öğrenir. Ayrıca, stresle başa çıkmak için daha sağlıklı davranışları benimsemeyi öğrenir.

Diğer yandan, EMDR daha çok travmatik anıların yeniden işlenmesine odaklanır. Birey, belirli bir anıya bağlı duygusal yükü hafifletmeye yardımcı olmak için göz hareketlerini kullanır. EMDR genellikle daha hızlı sonuçlar verirken, BDT genellikle daha uzun sürebilir.

EMDR ve Psikanalitik Terapi Karşılaştırması

Psikanalitik terapi, kişinin bilinçaltındaki düşünceleri ve duyguları anlamaya çalışır. Bu tedavi, genellikle kişinin geçmiş deneyimlerini ve çocukluk dönemini inceler. Psikanalitik terapi genellikle daha uzun süreli bir tedavidir.

EMDR ise genellikle daha kısa vadeli bir tedavi yaklaşımıdır ve spesifik travmatik olayların veya anıların üzerinde durur. EMDR, psikanalitik terapinin aksine, duygusal yükü hafifletmek ve travmayı işlemek için aktif teknikler kullanır.

Her iki yaklaşımın da kendi güçlü ve zayıf yanları vardır ve hangi terapinin uygun olduğuna, kişinin belirli durumuna, terapistin deneyimine ve kişinin terapiden beklentilerine bağlı olarak karar verilir. Birçok durumda, EMDR ve diğer terapi türleri bir arada kullanılabilir.

× Size nasıl yardım edebilirim?