Anksiyete Nedir? Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Anksiyete Nedir? Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Anksiyete, bireyin beklenmedik veya potansiyel tehlikeli durumlar karşısında hissettiği endişe, korku ve gerginlik durumudur. Anksiyete, zaman zaman herkesin yaşadığı normal bir duygu olsa da, yoğun ve sürekli hale geldiğinde anksiyete bozukluklarına yol açabilir. Bu durum, bireyin günlük yaşamını, sosyal ilişkilerini ve iş performansını olumsuz yönde etkileyebilir.

Anksiyete Türleri

Anksiyete bozuklukları, belirtileri ve yaşanma şekilleri bakımından farklılıklar gösteren bir dizi rahatsızlığı kapsar. Başlıca anksiyete türleri şunlardır:

 1. Genel Anksiyete Bozukluğu (GAB): Sürekli ve kontrol edilemeyen endişe durumu ile karakterize edilir. Birey, günlük yaşamındaki olaylar ve durumlar karşısında sürekli gergin ve endişeli hisseder.
 2. Panik Bozukluk: Tekrarlayan ve beklenmedik panik ataklarla seyreden bir anksiyete türüdür. Birey, panik ataklar arasında bir sonraki atağı ne zaman yaşayacağı konusunda endişelenir.
 3. Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi): Bireyin sosyal ortamlarda utangaç, gergin ve endişeli hissetmesiyle tanımlanan bir durumdur. Sosyal etkinlikler ve performans durumlarından kaçınma eğilimi gösterirler.
 4. Özgül Fobiler: Belirli nesne, hayvan, durum veya etkinliklerle ilgili yoğun ve sürekli korku duygusu yaşama durumudur. Birey, fobisi ile ilgili durumlardan kaçınmaya çalışır.
 5. Takıntılı Kompulsif Bozukluk (OKB): Tekrarlayan ve istemsiz düşünceler (takıntılar) ve eylemler (kompulsiyonlar) ile karakterize edilen bir anksiyete bozukluğudur.
 6. Travma ve Stresle İlişkili Bozukluklar: Travmatik bir olayın ardından ortaya çıkan ve bu olayla ilgili sürekli endişe, korku ve stres yaşama durumudur. Başlıca örnek olarak Post-Tavmatik Stres Bozukluğu (PTSD) verilebilir.

Anksiyetenin Nedenleri

Anksiyete bozukluklarının ortaya çıkmasında birçok faktör etkili olabilir:

 • Genetik Yatkınlık: Ailede anksiyete bozukluğu öyküsü olan bireylerin, bu rahatsızlığı geliştirme riski daha yüksektir.
 • Beyin Kimyası: Anksiyete bozukluklarının, beyindeki bazı nörotransmitter dengesizlikleriyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Özellikle serotonin, norepinefrin ve GABA gibi nörotransmitterlerin dengesizliği, anksiyete belirtileri ile bağlantılıdır.
 • Kişilik Özellikleri: Mükemmeliyetçilik, düşük özgüven ve kontrol etmeye çalışan kişilik özellikleri, anksiyete bozukluklarının gelişme riskini artırabilir.
 • Çocukluk Çağı Deneyimleri: İstismar, ihmal, kayıp ve aşırı koruyucu aile ortamları gibi olumsuz çocukluk deneyimleri, ileriki yaşlarda anksiyete bozukluklarına zemin hazırlayabilir.
 • Stresli Yaşam Olayları: İş kaybı, ayrılık, ölüm, hastalık ve evlilik gibi yaşamın stresli dönemleri, anksiyete bozukluklarının tetiklenmesine yol açabilir.
 • Kronik Tıbbi Durumlar: Kronik ağrı, kalp hastalıkları, tiroid problemleri ve solunum problemleri gibi tıbbi durumlar, anksiyete bozukluklarına yol açabilir.
 • İlaç ve Madde Kullanımı: Bazı ilaçlar ve madde kullanımı, anksiyete belirtilerine yol açabilir veya mevcut anksiyete bozukluğunu kötüleştirebilir.

Anksiyete bozukluklarının nedenleri genellikle birbiriyle etkileşim içindedir ve her bireyde farklı faktörlerin kombinasyonu ile ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, anksiyete bozukluklarının etiyolojisi karmaşıktır ve bireysel değerlendirmeye dayalı tedavi yaklaşımları gerektirir.

Anksiyete Krizi Belirtileri

Anksiyete krizi, birçok fiziksel ve psikolojik belirti ile kendini gösterir. Bu belirtiler genellikle korku ve endişe ile yoğunlaşır ve kişi için oldukça rahatsız edicidir.

a. Fiziksel Belirtiler: Anksiyete krizinin fiziksel belirtileri şunlardır:

 1. Kalp çarpıntısı ve hızlı kalp atışı
 2. Göğüs ağrısı veya sıkışma hissi
 3. Titreme, üşüme veya ateş basması
 4. Terleme
 5. Nefes almada zorluk, hızlı ve sığ nefes alıp verme (hiperventilasyon)
 6. Baş dönmesi veya sersemlik hissi
 7. Baş ağrısı
 8. Bulantı ve kusma
 9. Karın ağrısı ve ishal
 10. Kas gerilmesi ve ağrıları
 11. Uyuşma ve karıncalanma hissi (parestezi)
 12. Yorgunluk ve enerji kaybı

b. Psikolojik Belirtiler: Anksiyete krizinin psikolojik belirtileri şunlardır:

 1. Aşırı endişe ve korku
 2. Kontrolünü kaybetme veya çıldırma korkusu
 3. Ölüm korkusu
 4. Gerçeklik duygusunu kaybetme (depersonalizasyon) veya dış dünyayla bağlantıyı koparma (derealizasyon) hissi
 5. Odaklanma ve konsantrasyon güçlüğü
 6. Bellek sorunları
 7. Irrasyonel veya katastrofik düşünceler
 8. Sıkıntı ve huzursuzluk
 9. Kaçma ve güvende olma ihtiyacı

Anksiyete krizinin belirtileri, kişiden kişiye değişebilir ve her anksiyete krizinde farklı yoğunluklarda ortaya çıkabilir. Eğer belirtiler günlük yaşamı etkiliyorsa veya giderek kötüleşiyorsa, bir uzmana danışmak önemlidir. Anksiyete krizleri tedavi edilebilir ve etkili başa çıkma stratejileri ile yönetilebilir.

Anksiyete Bozukluklarının Etkileri

Günlük Yaşam Üzerindeki Etkileri

Anksiyete bozuklukları, günlük yaşamın birçok yönünü olumsuz yönde etkileyebilir. Bu etkiler şunları içerir:

 1. Uyku problemleri: Anksiyete, uyumakta güçlük, gece uyanmaları ve uykusuzluk gibi uyku problemlerine yol açabilir.
 2. Konsantrasyon zorlukları: Anksiyete, sürekli endişe ve korku nedeniyle odaklanma ve konsantrasyon güçlüğü yaşamaya neden olabilir.
 3. Enerji düşüklüğü: Anksiyete, fiziksel ve duygusal enerjinin tükenmesine yol açarak yorgunluk ve halsizlik hissi yaratır.
 4. Beslenme problemleri: Anksiyete, iştah azalması, yeme bozuklukları ve sindirim sorunları gibi beslenme problemlerine neden olabilir.
 5. Fiziksel sağlık sorunları: Anksiyete, kas ağrıları, baş ağrısı, bağışıklık sistemi zayıflaması gibi fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir.
 6. Aktivitelerden ve sosyal ortamlardan kaçınma: Anksiyete, sosyal etkinliklerden, arkadaşlarla buluşmalardan ve hobi gibi faaliyetlerden kaçınma eğilimini artırır.

İlişkiler ve İş Hayatı Üzerindeki Etkileri

Anksiyete bozuklukları, ilişkiler ve iş hayatı üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir:

 1. İlişkilerde sorunlar: Anksiyete, iletişim güçlükleri, aşırı bağımlılık veya izolasyon gibi ilişkilerde sorunlara neden olabilir.
 2. İş performansının düşmesi: Anksiyete, işte odaklanma ve verimlilik sorunlarına yol açarak iş performansının düşmesine neden olabilir.
 3. İşten kaçınma ve devamsızlık: Anksiyete, işe gitmekte güçlük, işten erken ayrılma ve devamsızlık gibi problemlere yol açabilir.
 4. Kariyer gelişiminin sekteye uğraması: Anksiyete, kişinin kariyer hedeflerini gerçekleştirmekte zorlanmasına ve kariyer gelişiminin sekteye uğramasına neden olabilir.
 5. Sosyal yaşamın sınırlanması: Anksiyete, sosyal çevre ve arkadaşlık kurma konusunda güçlük yaşanmasına ve sosyal yaşamın sınırlanmasına neden olabilir.

Anksiyete bozukluklarının etkileri, tedavi edilmediğinde kronik hale gelebilir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Bu nedenle, anksiyete bozuklukları yaşayan bireylerin erken dönemde profesyonel yardım alması önemlidir. Anksiyete bozuklukları için etkili tedavi yöntemleri mevcuttur ve tedavi sürecinde bireyler, başa çıkma stratejilerini geliştirebilir, stres yönetimi becerilerini artırabilir ve yaşam kalitelerini yeniden yükseltebilirler.

Tedavi yöntemleri arasında bilişsel-davranışçı terapi (BDT), ilaç tedavisi, gevşeme teknikleri ve stres yönetimi eğitimi gibi farklı seçenekler bulunmaktadır. Uzmana danışarak, bireyin durumuna ve ihtiyaçlarına en uygun tedavi yöntemini belirlemek ve uygulamak mümkündür. Erken dönemde alınan profesyonel destek ve etkili tedavi yaklaşımları sayesinde, anksiyete bozukluklarının etkileri azaltılabilir ve yaşam kalitesi artırılabilir.

Anksiyete Tedavi Yöntemleri

Psikoterapi Çeşitleri

Anksiyete bozukluklarının tedavisinde farklı psikoterapi yöntemleri kullanılabilir. Bu yöntemler arasında en yaygın olanları şunlardır:

 1. Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT): BDT, anksiyete bozukluklarının tedavisinde sıklıkla tercih edilen etkili bir yöntemdir. BDT, bireyin olumsuz düşünce kalıplarını ve davranışlarını tanımlamasına, anlamasına ve değiştirmesine yardımcı olur.
 2. Psikodinamik Terapi: Psikodinamik terapi, bireyin bilinçaltında yer alan ve anksiyeteye yol açan düşünce ve duyguları keşfetmeye odaklanır. Bu yaklaşım, geçmiş deneyimlerin ve bilinçdışı süreçlerin anksiyete üzerindeki etkisini anlamaya yöneliktir.
 3. İnsan-Merkezli Terapi: İnsan-merkezli terapi, bireyin duygularını ve düşüncelerini kabul etmeyi öğrenmesine ve kendine güven duygusunu geliştirmesine yardımcı olur. Terapist, bireyin anksiyeteyi aşmasına ve başa çıkma becerilerini geliştirmesine destek sağlar.

İlaç Tedavisi

Anksiyete bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar genellikle şunları içerir:

 1. Antidepresanlar: Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) ve serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörleri (SNRI) gibi antidepresanlar, anksiyete bozukluklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılır.
 2. Benzodiazepinler: Kısa vadede anksiyete semptomlarını hafifleten bu ilaçlar, sakinleştirici ve kas gevşetici etkileri nedeniyle doktorlar tarafından reçete edilebilir. Ancak, bağımlılık riski nedeniyle uzun vadeli kullanımı önerilmez.
 3. Beta-blokerler: Başta kalp çarpıntısı ve titreme gibi fiziksel belirtileri hafifletmek için kullanılan beta-blokerler, anksiyete bozukluklarında kısa vadeli ve semptomatik tedavi için de kullanılabilir.

Alternatif ve Tamamlayıcı Tedaviler

Anksiyete bozukluklarının tedavisinde bazı alternatif ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri de kullanılabilir. Bunlar şunları içerir:

 1. Meditasyon ve farkındalık: Anksiyete ve stresle başa çıkmaya yardımcı olabilecek gevşeme ve farkındalık tekniklerlerini öğrenmek önemlidir. Meditasyon, yoga ve farkındalık temelli stres azaltma (MBSR) gibi yöntemler, anksiyetenin üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.
 2. Derin nefes alma ve nefes egzersizleri: Derin nefes alma ve nefes egzersizleri, anksiyete ve stresle başa çıkmada etkili olabilir. Bu teknikler, sakinleşmeye ve gevşemeye yardımcı olarak, anksiyetenin fiziksel belirtilerini hafifletir.
 3. Egzersiz ve fiziksel aktivite: Düzenli egzersiz, anksiyete ve stresle başa çıkmanın önemli bir bileşenidir. Egzersiz, endorfin salgılanmasını artırarak doğal bir “iyi hissetme” kimyasalı sağlar ve anksiyete düzeyini azaltır.
 4. Beslenme ve diyet: Dengeli bir diyet, anksiyete ve stresle başa çıkmada önemli bir rol oynar. Özellikle B vitaminleri, magnezyum ve omega-3 yağ asitleri gibi besinlerin tüketimi, anksiyete belirtilerinin hafiflemesine katkıda bulunabilir.
 5. Akupunktur ve masaj: Akupunktur ve masaj, anksiyete ve stresle başa çıkmaya yardımcı olabilecek alternatif tedavi yöntemlerindendir. Bu teknikler, enerji dengesini düzenlemeye ve kas gerginliğini azaltmaya yardımcı olur.

Anksiyete tedavi yöntemleri, bireyin ihtiyaçlarına ve durumuna göre belirlenmelidir. Psikoterapi, ilaç tedavisi ve alternatif yöntemlerin etkili bir kombinasyonu ile anksiyete bozuklukları başarılı bir şekilde yönetilebilir ve tedavi edilebilir. Uzmanlarla işbirliği içinde, en uygun tedavi planını belirlemek ve uygulamak, anksiyeteyle başa çıkmada önemli bir adımdır.

× Size nasıl yardım edebilirim?