Katastrofik Ne Demek?

Katastrofik Ne Demek?

Hayatın akışı içinde, her birey zaman zaman zorluklar ve sıkıntılarla yüzleşir. Bu zorluklarla karşılaşmak, kişinin olumsuz düşüncelere sürüklenmesine sebep olabilir ki, bu son derece doğal bir tepkidir. Ne var ki, bireyler arasında bu tür durumlara verilen tepkiler farklılık gösterebilir. Bazı kişiler, yaşadıkları olumsuzluklar karşısında, diğerlerine oranla daha ağır ve derin olumsuz düşüncelere dalabilirler. Bu, kişilerin yaşadıkları olayları algılama ve onlarla başa çıkma kapasitelerinin farklı olmasından kaynaklanabilir. Dolayısıyla, yaşanan zor durumlar karşısında insanların gösterdiği duygusal ve düşünsel tepkilerin geniş bir yelpazede olması beklenir; bu durum, bireysel farklılıkların ve psikolojik dayanıklılığın bir yansımasıdır.

Katastrofik Nedir?

“Katastrofik” ifadesi, kelime kökeni itibarıyla “büyük ölçüde yıkıcı ve zarar verici olaylar”ı ifade eder. Bu terim, özellikle can veya mal kaybına yol açabilecek, geniş çaplı felaketlerle ilişkilendirilir. Bir olayın katastrofik olarak nitelendirilmesi için, onun sadece ciddi hasara yol açması değil, aynı zamanda geniş bir alanda etkili olması ve toplum üzerinde derin etkiler bırakması gerekir. Örneğin, doğal afetler, çevresel felaketler veya büyük teknolojik kazalar katastrofik sonuçlar doğurabilir. Bu tür olaylar, sadece anlık zararlara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli sosyal, ekonomik ve çevresel etkilere de yol açabilir. Bu bakımdan, “katastrofik” terimi, olağanüstü derecede olumsuz olayları ve bunların yol açtığı geniş çaplı yıkımı tanımlamak için kullanılır.

Katastrofik Düşünce Nedir?

Herkes günlük hayatta zaman zaman sıkıntılı durumlarla karşılaşır; bu, hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Bu tür zorluklar karşısında endişelenmek veya olumsuz düşüncelere sahip olmak oldukça doğaldır. Ancak, kişiden kişiye bu durumların etkisi farklılık gösterebilir. Bazı bireyler, karşılaştıkları olumsuzluklar karşısında, diğerlerine göre daha fazla olumsuz düşünceye kapılma eğilimindedirler. Bu durumda, kişi gerçekleşmesi çok düşük olan olayları bile aklından geçirebilir ve olayın sonuçlarını abartarak düşünebilir. Bu tür abartılı olumsuz düşünceleri içeren zihinsel süreçlere “katastrofik düşünce” denir.

Stresli durumlar herkese ortak olmasına rağmen, bu durumları yönetme becerisi bireyler arasında değişir. Bazı kişiler, stres altında bile rasyonel düşünebilirken, bazıları için aynı durumlar kontrol edilemez olumsuz senaryolara yol açabilir. Katastrofik düşüncelere sahip olan bireyler, stres altında en kötü mümkün sonucu hayal eder ve bu, zaten zor olan durumu daha da ağırlaştırır. Bu nedenle, katastrofik düşünce, üzerinde durulması gereken bir problemdir.

Eğitim hayatında, bir öğrencinin bazı derslerde başarısız olması beklenen bir durumdur. Ancak, bir dersle ilgili olumsuz bir sonuç alan öğrenci eğer “Sürekli başarısız olur muyum?”, “Bu dersi asla geçemeyeceğim” ya da “Ben yetersiz biriyim ve bu durumu düzeltemem” gibi düşüncelere kapılırsa, bu düşünceler katastrofik düşünceye dönüşür. Gerçekte, bir dersin başarısızlıkla sonuçlanması, kişinin tüm akademik veya yaşam alanlarında başarısız olacağı anlamına gelmez. Benzer şekilde, birinin telefonuna ulaşılamaması sıradan bir durumken, katastrofik düşünceleri olan kişiler bu durumu kişisel bir reddedilme olarak algılayabilir ve “Artık benimle konuşmak istemiyor” veya “Rahatsızlık verdiğim için açmadı” gibi sonuçlara varabilirler. Bu tür düşünceler genellikle gerçek dışıdır, ancak katastrofik düşüncesi olan kişiler durumları genelleme eğiliminde olabilirler.

Bazı durumlarda, kişi başlangıçta negatif bir durum hakkında kötü senaryolar kurmayabilir, ancak başkalarının olumsuz yorumlarını duyunca endişelenmeye başlar. Örneğin, bir öğrenci sınavı iyi geçtiğini düşünürken, bir arkadaşının “Sınav çok zordu, sanırım başarısız olacağım” demesiyle endişelenmeye başlayabilir. Sonuç olarak, sınav sonucu açıklanana kadar olan süreçte kişi endişe içinde kalabilir. Ancak, katastrofik düşünceler gerçekçi olmaktan uzaktır ve genellikle depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunların belirtisi olabilir.

Katastrofik Yanlış Yorumlama Nedir?

Panik bozukluk, bireylerin tekrarlayan ve beklenmedik panik ataklarla mücadele ettiği kronik bir anksiyete durumudur. Bu ataklar, gündelik yaşamın herhangi bir anında, hiçbir uyarıcı olmadan ansızın başlayabilir ve genellikle ilk 10 dakika içinde en şiddetli halini alırlar. Toplumda oldukça yaygın olan bu bozukluk, psikiyatrik rahatsızlıklar arasında en sık rastlananlardan biridir. İstatistikler, her on kişiden birinin hayatının bir noktasında panik atak deneyimi yaşadığını gösterse de, tekrarlayan ataklar herkeste görülmez. Panik bozukluğunun gelişiminde önemli bir faktör, kişinin yaşadığı duygusal ve bedensel deneyimleri aşırı olumsuz şekilde yorumlamasıdır. Bu durum, bilişsel davranışçı teorisyenler tarafından, bozukluğun temel unsurlarından biri olarak görülür ve katastrofik yanlış yorumlama olarak adlandırılır. Panik bozukluğu olan bireyler, vücutlarındaki normal duyumları aşırı derecede tehlikeli ve felaket bir durumun işareti olarak değerlendirme eğilimindedir. Örneğin, kalp çarpıntısını kalp krizi olarak veya nefes almakta yaşanan ufak bir zorluğu boğulma tehlikesi olarak yorumlayabilirler. Bu tür aşırı negatif yorumlamalar, katastrofik yanlış yorumlama olarak bilinir. Bilişsel davranışçı terapide, hedef bireyin bu tür duyumları daha gerçekçi ve doğru bir biçimde değerlendirmesini sağlamaktır. Bu amaçla, solunum egzersizleri ve vücut işleyişi hakkında eğitimler verilerek, katastrofik düşüncelerin üstesinden gelmeye yardımcı olunur.

Katastrofik Düşünceler Nelere Yol Açabilir?

Katastrofik düşünceler, kişilerin bedensel tepkilerini, özellikle de çarpıntı ve yorgunluk gibi duyumları, aşırı negatif bir şekilde yorumlamalarına yol açar. Bu duygusal durum, onlar için büyük bir sağlık krizinin işaretçisi haline gelir. Örneğin, küçük bir kalp atış hızı artışını bile ölümle ilişkilendirmek, katastrofik düşüncelerin tipik bir örneğidir. Kişilerin vücutları bu kaygılara yanıt verirken, onlar kendi felaket senaryolarının gerçek olduğuna inanmaya başlarlar. Bu, anksiyete belirtilerinin bir kısır döngüye girmesine ve zamanla şiddetlenmesine neden olur.

Böyle bir döngüde, kişiler genellikle diğerlerinin göz ardı edebileceği sıradan olayları bile farklı bir şekilde algılamaya başlarlar, bu da gerçek dışı düşüncelerin etkisine daha kolay girmelerine sebep olur. Katastrofik düşünceler altında olan kişiler, çıldıracaklarından veya öleceklerinden korkarlar. Bu durumda olan bazı kişiler, yardım arayışıyla acil servise başvurabilirler. Ancak, yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir fiziksel rahatsızlık tespit edilemezse, kişi doktorların bir yanılgı içinde olduğunu düşünebilir. Hastalıkla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamasına rağmen kendini hasta hisseden kişi, zamanla zihinsel, fiziksel ve ekonomik açıdan yıpranır.

Katastrofik düşüncelere kapılan bir kişi genellikle aşağıdaki belirtileri yaşar:

  • Çarpıntı ve kalp atışında hissedilen değişiklikler
  • Şiddetli terleme ve titreme
  • Nefes darlığı, boğulma hissi ve göğüs ağrısı
  • Mide bulantısı, karın ağrısı ve baş dönmesi
  • Derealizasyon ve duyarsızlaşma hissi
  • Kontrolü kaybetme veya ölüm korkusu
  • Uyuşma, karıncalanma, üşüme veya ateş basması gibi fiziksel duyumlar

Bu belirtilerden dört veya daha fazlası, yaşanan bir atak sırasında tecrübe edilir ve bunların sayısı kişinin düşüncelerinin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Bir kez panik atak yaşayan kişi, tekrar atak yaşayacağı korkusuna kapılır ve bu korku olumsuz düşüncelerin tekrarlanmasına yol açar. Bu endişe durumu, gün boyunca devam edebilir ve kişi atakların ne zaman ve nerede meydana gelebileceği konusunda sürekli endişelenir.

Bu tür durumlar, ilgili kişi ve onun çevresi için ciddi zorluklara yol açabilir. Bu sebeple, katastrofik düşüncelere neden olan temel sorunların tedavisi, bu sorunların üstesinden gelmek için en etkili yöntemdir.

Katastrofik Düşünce ile Nasıl Başa Çıkılır?

Olumsuz düşüncelerle mücadelede bilişsel terapiler dışında alternatif yaklaşımlar da bulunmaktadır. İşte bunlardan bazıları şu şekilde özetlenebilir:

Olaylara Çeşitli Açılardan Bakmak: Kişi, yaşadığı bir durum hakkında aceleci yargılarda bulunmak yerine, olayı farklı perspektiflerden değerlendirebilir. Böyle bir yaklaşım, olayın yarattığı olumsuz etkiyi azaltmaya yardımcı olur. Örneğin, bir tanıdığınızla yürürken o kişinin sizi selamlamaması durumunda, “Beni sevmiyor”, “Beni artık arkadaş olarak görmüyor” gibi düşünceler yerine, “Belki acelesi vardı”, “Belki beni görmemiştir”, “Belki de kafası meşguldü” gibi alternatif düşüncelere yönelebilirsiniz. Olayların En İyi, En Kötü ve En Olası Sonuçlarını Değerlendirmek: Başka bir yöntem ise, yaşanabilecek en iyi, en kötü ve en muhtemel sonuçları göz önünde bulundurmaktır. Bu yöntem, kişinin zihnini sadece olumsuz senaryolara odaklanmaktan kurtarır ve daha geniş bir perspektif kazandırır. Ancak yoğun kaygı durumları ya da dış faktörlerin etkisi altında bu yöntem her zaman etkili olmayabilir. Bazı bireyler, yoğun kaygıları nedeniyle ya da çevresindekilerin düşüncelerinden etkilendiklerinde kendi başlarına bu yöntemi uygulayamayabilirler. Bu durumda, profesyonel destek aramak çekinilecek bir durum değildir ve bazen en sağlıklı çözüm budur.

Bu teknikler, olumsuz düşüncelerin üstesinden gelmede bireylerin kendi başlarına deneyebilecekleri yöntemler olmakla birlikte, zorlanıldığı durumlarda uzman yardımı almak her zaman iyi bir seçenektir.

Katastrofobik Düşüncelerden Kurtulmak Mümkün müdür?

Katastrofik düşünme biçimleri, sıklıkla depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların bir yansıması olarak ortaya çıkar. Depresyonla mücadele eden bireyler, genellikle yaşadıkları olumsuz olayları abartılı bir şekilde genelleştirirler. Örneğin, yaşamın bir yönünde başarısızlığa uğradıklarında, bu durumu tüm varlıklarını tanımlayan bir özellik olarak kabul edebilirler. Bir iş yerinde küçük bir hata yapan bir çalışan, bu hatayı, işini yapma kapasitesinin tamamen dışında bir hata olarak görebilir, oysa ki bu hata düzeltilebilir bir durumdur ve kişi aslında işinde başarılıdır. Fakat, bu tür kişiler genellikle kendi başarılarını göz ardı eder ve sadece negatif yönlerini öne çıkarır, bu da depresyonun derinleşmesine sebep olur. Depresyondaki insanların katastrofik düşünce kalıplarına sahip olmaları, durumlarını felaket olarak algılamalarına yol açar.

Bilişsel davranışçı terapi yoluyla bu tür düşünce kalıplarından kurtulmak mümkündür. Terapinin amacı, depresyona neden olan negatif davranış ve düşünce kalıplarını değiştirmektir. Bunu başarmak için, bireyin yaşamında pozitif değişiklikler yapması teşvik edilir. Bu pozitif aktiviteler arasında erken kalkmak, düzenli egzersiz yapmak, sosyal etkileşimlerde bulunmak, yemek pişirmek ve arkadaşlarla zaman geçirmek gibi günlük rutinler yer alır. Terapiler düzenli olarak yinelenir ve her seans sonrasında bireye ödevler verilir. Bir sonraki seans sırasında, kişide meydana gelen değişiklikler değerlendirilir ve yeni ödevler belirlenir. Bu süreçte, birey zaman içinde olumsuz düşünce kalıplarını nasıl değiştireceğini öğrenir. Ancak, bilişsel davranışçı terapinin amacı, kişiye gerçek dışı pozitif duygular aşılamak değil, depresyon sırasında deneyimlenen yanıltıcı olumsuz düşünceleri ve davranışları dönüştürmektir. Bu yöntem, ilaç tedavisi kadar etkili olabilir ve depresyon ile anksiyetenin üstesinden gelmede önemli bir rol oynar.

Katastrofik Düşünce Nasıl Tedavi Edilir?

Katastrofik düşünce kalıplarının üstesinden gelmede bilişsel terapi yöntemleri özellikle etkilidir. Bu terapiler, bireylere olaylara karşı nasıl sağlıklı bir şekilde başa çıkacaklarını öğreterek olumsuz düşünce kalıplarını kademeli olarak dönüştürmelerine yardımcı olur. Böylelikle, katastrofik düşünceleri olan kişiler, yaşanan olayları abartılı bir şekilde değerlendirmekten ve durumları daha da kötüleştirmekten kaçınmayı öğrenirler. Yerine, daha gerçekçi ve mantıklı düşünceler geliştirmeye ve negatif duyguların baskısını azaltmaya başlarlar. Bilişsel yeniden yapılandırma, kişinin yaşadığı olaylarla ilgili yargılarını değiştirmeye odaklanır ve bireyin bu süreçte aktif bir rol almasını sağlar. Bu teknik ve terapilerle donatılan kişi, yaşanan olaylara dair düşüncelerini değiştirme gücüne sahip olduğunu anlar ve daha sağlıklı düşünce biçimleri geliştirmeye yönelir.

 

İzmir Psikolog ve Terapi Merkezi

Psikolog Öykü Tekiner

× Size nasıl yardım edebilirim?